De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Wanneer de stembussen sluiten en de uitslagen per gemeente bekend zijn, begint het grote onderhandelen weer. Wie belandt in de coalitie en wie wordt ‘veroordeeld’ tot de oppositie? Dat is de traditionele gang van zaken, maar het kan ook anders. De Raad voor het Openbaar Bestuur bundelde een aantal voorbeelden in het rapport 'Nieuwe politiek, nieuwe akkoorden'.

Wat te denken van een akkoord sluiten met álle, of inwoners veel meer bij het maken van plannen te betrekken.  Zoeken naar overeenkomsten In plaats van verschillen: dat zou volgens het rapport het uitgangspunt moeten zijn. Milo Schoenmaker is burgemeester van Gouda, en plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur: "We denken dat de scherpe tegenstellingen eruit gaan, als je het wat anders opzet."

Verschil mag er zijn

De nadruk wordt gelegd op inspraak van alle partijen bij het maken van een akkoord. "Zo kan je toch invloed hebben als je geen coalitiepartij bent."

In het rapport staan de ervaringen van 10 gemeenten, die na de verkiezingen van 2014 partijen en burgers meer betrokken bij het maken van bestuursakkoorden. Dat heeft volgens Schoenmaker veel enthousiasme opgeleverd: "Het gaat om zoeken naar wat je bindt." Toch mogen verschillen tussen partijen er gewoon zijn. "Daar waar partijen geen overeenstemming zien, is die mogelijkheid er ook."

Kleinere kloof tussen burgers en politiek

Naast samenwerking tussen partijen, legt het rapport ook de focus op het betrekken van burgers bij het maken van plannen. Op die manier kan de kloof tussen politiek en burger, voor een deel, worden geslecht. "Dat is zeker gebleken", zag Schoenmaker.

Maar zijn geïnteresseerde burgers niet alleen degenen die toch al politiek of maatschappelijk actief zijn? "Dat wisselt per onderwerp", zegt Schoenmaker. "Je ziet vaak de bekende groep, maar soms ook nieuwe mensen." Het feit dat deze nieuwe mensen zich actief mengen, kan weer positieve gevolgen hebben voor de toekomst. "Het vormt de basis voor meer interactie in de jaren daarna."