De ombouw van Nederland naar een aardgasvrij land gaat langzaam. De meeste Nederlanders maken zich zorgen over de betaalbaarheid, de efficiëntie van andere warmtebronnen en het beleid van de overheid.

Nederlanders staan niet te springen om hun huis aardgas vrij te maken. Er bestaat te veel onduidelijkheid. Zorgen over betaalbaarheid, over de alternatieven voor aardgas, over de onzekerheid van het overheidsbeleid. Het resultaat: het gros van de huizenbezitters leunt achterover en wacht het af.

Uitvoering bij derden

Het staat allemaal te lezen in het vandaag verschenen rapport 'Onder de pannen zonder gas?' van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het is vermaning een aan het adres van de overheid die tot nu toe slechts mooie plannen heeft gemaakt, en de uitvoering veel te veel overlaat aan derden.

Die 'derden' zijn tot nu toe enkele woningcorporaties. Geleidelijk zijn ze begonnen hun huizenbezit te renoveren en aan te sluiten op andere warmtebronnen. In het Klimaatakkoord werd gesteld dat uiterlijk in 2030 2 miljoen huizen van het aardgas moeten worden afgehaald. Maar: in dit tempo redden we het niet.

Misschien pas in 2040

Dat huishoudens wachten met het gasvrij maken van hun woning vindt deskundige energietransitie Remco de Boer 'buitengewoon verstandig'. "Volgens mij moet er minimaal gewacht worden tot 2021. Dan moeten de gemeentes hun plan van aanpak klaar hebben."

Ook wijst De Boer er op dat in 2030 slechts een deel van de woningen van het aardgas af moet zijn, volgens de ambities in het Klimaatakkoord. "Het kan best zo zijn dat pas in 2040 bij jou een brief op de mat valt dat het gaat gebeuren. Velen maken dat niet eens meer mee."

Lees ook

'Wij hebben steun nodig van het Rijk'

De Rotterdamse wethouder Arno Bonte van Duurzaamheid en Transitie blikt kijkt vanuit de Maasstad naar Den Haag: "Wij hebben steun nodig van het Rijk." Om de transitie naar een aardgasvrij Rotterdam er door te voeren is een warmte-infrastructuur nodig. Dat kost geld, veel geld.

"Wij zijn bereid de regie te nemen, maar we hebben de hulp van de Rijksoverheid nodig", benadrukt hij nogmaals. Die Rijksoverheid neemt de tijd. "Schiet eens op", zegt Bonte.

'Veel onzekerheden'

Vereniging Eigen Huis is totaal niet verbaasd over de uitkomsten van het SCP-rapport. Woordvoerder Hans André de la Porte: "Mensen wachten af tot er duidelijkheid is. De regelingen die financiële houvast moeten bieden ontbreken nu nog."

Ook de gevolgen voor verbouwing zijn nog onduidelijk, zegt De la Porte: "Misschien krijg je wel een warmtesysteem in jouw buurt. Dat vergt een hele andere investeringen en aanpassingen. Er zijn nog heel veel onzekerheden."

Tv-reportage: Nederland wordt maar langzaam aardgasvrij: 'Er zijn veel onzekerheden'

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.