"Naast kampioen dijken bouwen moeten we nu ook kampioen water opslaan worden." Als het aan minister van Nieuwenhuizen ligt zijn we in de toekomst beter voorbereid op droge periodes zoals afgelopen zomer.

Een sterk dalend grondwaterpeil, binnendringend zout zeewater dat een bedreiging vormde voor het drinkwater en de landbouw: de droogte in de zomer van 2018 veroorzaakte forse schade.

Grotere buffer voor komende zomers

Volgens een voorlopige inschatting zou het wel eens op kunnen lopen tot 2 miljard euro. Minister Van Nieuwenhuizen trekt nu 7 miljoen euro extra uit om maatregelen te nemen om Nederland beter voor te bereiden op extreem droge zomers.

Een van de meest in het oog springende maatregelen in is de aanleg van waterbassins op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van het land. "We gaan ons watermanagement nog meer inrichten op het vasthouden van water, zodat we in de komende zomers over grotere buffers beschikken."

Afhankelijk van IJsselmeer

Ook moet het IJsselmeer voor de zomer op een hoog peil gebracht worden. Een derde van Nederland is hiervan afhankelijk voor drinkwater en landbouw. Afgelopen zomer daalde het peil van het IJsselmeer, waardoor de drinkwaterproductie in de problemen dreigde te komen.

TV-reportage: 'Waterschap luidt noodklok over extreme droogte'.

Waterschappen waarschuwden eerder al dat Nederland in het voorjaar normaal gesproken met een wateroverschot begint, maar nu lopen Oost- en Zuid-Nederland al flink achter. De rest van het land is wel redelijk hersteld van de droogte, maar de grondwaterstanden blijven vooral achter in de Achterhoek, Twente en Noord-Brabant.

Droogte, bodemverzakking en verzilting in Nederland.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.