Nederland en België soebatten nu al bijna tien jaar over het uitdiepen van de Westerschelde, die deels over Nederlands grondgebied loopt. Het uitbaggeren is nodig om de haven van Antwerpen toegankelijk te houden voor grote scheepvaart.

Als minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) deze maand niet tot een akkoord komt met haar Belgische collega Vande Lanotte dreigt een ernstig conflict.

Nederland en België soebatten over Schelde