MRSA, ESBL en andere resistente bacteriën, ze zitten in ons vlees en we worden er ziek van. Oorzaak? We krijgen teveel antibiotica als we ziek zijn, maar vooral de dieren die we eten krijgen teveel binnen. Dat het anders kan, bewijst pluimveehouder Chris Borren.

Zijn kippen krijgen al 8 jaar geen antibiotica meer, hij vertrouwt op Allicine, een natuurlijk antibioticum uit knoflook. En ook Arnold van Veelen is overgestapt op dit middel. Op zijn reguliere rundveebedrijf krijgen zijn koeien al 5 jaar nauwelijks antibiotica meer. Wetenschappers van de Universiteit Wageningen bevestigen de werking van het middel en wijzen op een grotere rol die natuurlijke middelen in de veeteelt kunnen spelen. De onderzoekers zeggen te weinig geld te hebben om grootschalig onderzoek hier naar te doen. EenVandaag bezoekt boeren en onderzoekers en vraagt staatssecretaris Bleker om een reactie.