Een mammoet die vorig jaar in de permafrost in Siberië werd gevonden, zou wel eens de oplossing kunnen zijn voor vele ziektes. De bacteriën op deze mammoet zijn nog niet aangetast door antibiotica en zijn daarom van onschatbare waarde voor onderzoek naar resistente bacteriën. 

Evolutiebioloog van Naturalis Barbara Gravendeel is een van de onderzoekers en vertelt hoe belangrijk dit onderzoek kan zijn voor de voor gezondheid van de mens. Minder enthousiast is ze over de plannen van Koreaanse onderzoekers die het vooral op de mammoetcellen hebben gemunt. Zij willen het dier klonen. Is zoiets haalbaar? En moet je uitgestorven dieren weer tot leven willen wekken?