Terwijl de voorbereidingen op de beursgang in volle gang zijn, pakken zich aan de horizon donkere wolken samen voor ABN Amro. De bank kan zich opmaken voor een massaclaim wegens het verkopen van renteswaps. 

De claim, die miljarden zou bedragen, wordt voorbereid door de Stichting Renteswapschadeclaim. Pieter Lijesen, de man achter deze stichting, is te gast bij Radio EenVandaag. Ook spreken we met Eric Smit, journalist van Follow the Money.

Reactie ABN Amro

ABN Amro reageert: "ABN Amro is midden in het proces om de rentederivaten van individuele ondernemingen te beoordelen. We zijn met deze klanten in gesprek of hebben een brief gestuurd om later een gesprek in te plannen. Bij die klanten waar er onverhoopt problemen blijken te zijn, streven we naar een oplossing. De AFM is nauw betrokken bij het herbeoordelingproces en ziet toe. We hebben kennis genomen van de aangekondigde actie van de Stichting Renteswap schadeclaim."