"Het tocht hier als de pieten." In hun oude huurwoning in Den Haag krijgen Frans van der Heijden en zijn vrouw het maar niet warm. Toch investeert de corporatie niet in betere isolatie. Veel corporatiewoningen in de grote steden hebben hetzelfde probleem.