Een jaar geleden bezweek de parkeergarage bij Eindhoven Airport, slechts twee weken voor de geplande oplevering. De overheid sloeg alarm en in heel Nederland werden kantoren, scholen en parkeergarages gesloten. Wat de gebouwen gemeen hadden waren de breedplaatvloeren van leverancier BubbleDeck. “Dat is heel onredelijk”, vindt directeur Rob Plug. “Als de onderzoeksrapporten kloppen, dan is het geen BubbleDeck-probleem, maar een breedplaatprobleem.”

Eind september presenteerden twee bureaus eerste resultaten van hun onderzoek naar de oorzaak. Hun conclusie: de constructie begaf het door fouten in de vloerplaten. Het ging daarbij om zogeheten breedplaatvloeren die kunststof bollen bevatten en daardoor een stuk lichter zijn dan ‘gewone’ massieve betonnen platen. Volgens de onderzoekers konden de vloeren de krachten die vrijkwamen door de grote overspanning van de parkeerdekken niet aan. Het was voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aanleiding om alarm te slaan en gemeenten en eigenaren van gebouwen met een vergelijkbare vloer te vragen meteen actie te ondernemen. Het leidde tot de sluiting van kantoren, scholen en parkeergarages in heel Nederland. 

Onterechte paniek

Vandaag houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over de risico’s van breedplaatvloeren. Eén van de sprekers: Rob Plug, directeur van BubbleDeck, leverancier van de gewraakte bollenvloeren. Hij voelt zich geslachtofferd. "Ik ben de zondebok. In de media wordt alleen maar BubbleDeck genoemd. Als de onderzoeksrapporten kloppen dan is het geen BubbleDeck-probleem, maar een breedplaatprobleem. De praktijk is dat alleen maar onze naam valt, en alleen maar BubbleDeck-gebouwen worden gesloten. Dat is heel onredelijk.” Volgens Plug wordt er onterecht paniek gezaaid door gebouwen te sluiten. “Er gaan nu gebouwen dicht die al 18 jaar bestaan. Een gebouw gaat tijdig waarschuwen, er komen scheuren in de vloeren en in de kolommen. Dat is bij geen van die gebouwen het geval geweest.” 

Anderhalve pagina met bouwfouten

Al vanaf het eerste moment stelt Plug dat niet ‘zijn’ vloer de zwakke schakel was, maar dat de instorting in Eindhoven is veroorzaakt door grove fouten tijdens de bouw. Hij voelt zich gesteund door de anonieme verklaringen van onderaannemers eind vorig jaar in EenVandaag.

KIJK & LEES OOK:

Zij vertelden al twee maanden voor de instorting grote scheuren in de parkeerdekken te hebben gezien én te hebben gemeld aan hoofdaannemer BAM. Volgens Plug hét bewijs voor bouwkundige missers die door en onder verantwoordelijkheid van BAM zijn gemaakt. Inmiddels heeft hij een lijst van bouwfouten opgesteld van anderhalve pagina. Zo zou er beton zijn gestort terwijl het vroor, zouden er gaten zijn geboord op kwetsbare plekken in de vloer en zouden ‘stempels’ die de parkeerdekken ondersteunden te snel en in een verkeerde volgorde zijn weggehaald. “Dan is de vloer niet sterk genoeg. Die vloer moet al sterk genoeg zijn om zijn eigen gewicht te kunnen dragen. Maar als de vloer minder dan de helft van de eindsterkte heeft, dan kan zelfs een leek bedenken wat er dan fout kan gaan.” 

reactie
clock 31-05-2018 08:50

"Wij hebben ten aanzien van de gedeeltelijke instorting van P1 op 27 mei 2017 geen nieuwe informatie beschikbaar of andere mededelingen te doen dan al naar buiten zijn gebracht." De twee onafhankelijke onderzoeken door TNO en Adviesbureau Hageman naar de technische oorzaak van de instorting hebben in september 2017 geleid tot een eenduidige conclusie. Uit beide onderzoeken is naar voren gekomen, dat de afschuifsterkte van het aansluitvlak van de breedplaten onvoldoende was om de trekkracht over te dragen. BAM ziet daarom geen aanleiding om op de uitlatingen van de heer Plug te reageren.

Risico’s bij de uitvoering

Volgens onderaannemers die EenVandaag eerder sprak stond er grote tijdsdruk op het project. Ook Plug denkt dat tijdsnood een rol heeft gespeeld. “Voor zover ik weet had BAM een hele snelle bouwtijd beloofd en dan denk ik dat je risico’s moet nemen bij de uitvoering.”

Ook het toezicht tijdens de bouw was niet op orde, stelt de BubbleDeck-directeur. “De controle was nihil, bij het plaatsen van de wapening bijvoorbeeld. Daarvan is bekend, uit bouwverslagen en notulen, dat de gemeente de controles niet heeft uitgevoerd, maar heeft overgelaten aan de vlechter. En dan blijkt dat de vlechter wapening heeft aangebracht die niet conform de voorschriften is.”

Plugs hoop is gevestigd op de Onderzoeksraad voor Veiligheid die na de zomer zijn bevindingen presenteert over de toedracht van de instorting. “Ik hoop dat de onpartijdigheid die de Onderzoeksraad moet hebben tot uiting komt in zijn rapport. Dat ze niet schromen reputaties te schaden. Ze hoeven niemand te sparen, ook mij niet. Maar de maatschappelijke onrust moet verdwijnen.” 

Vechten voor waarheidsvinding

Voor zijn bedrijf lijkt de schade voor een belangrijk deel al geleden. De bollenvloeren lijken ‘besmet’ en ook Plug zelf wordt in de branche gemeden. Op verschillende bijeenkomsten en symposia die werden georganiseerd na het drama met de parkeergarage was hij niet welkom. “Ik vind dat schandalig en ook een beetje laf. Alle partijen die hierbij betrokken zijn  zouden moeten vechten voor de juiste conclusies, voor waarheidsvinding. En dat is nu niet het geval en dat steekt het meest.” Intussen vecht Plug voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Hij heeft dringend opdrachten nodig om het hoofd boven water te houden.

Tussen BAM en Plug is inmiddels ook een juridische strijd ontbrand. Het bouwbedrijf stelde hem eind vorig jaar aansprakelijk. Plug zelf bereidt nu ook een gang naar de rechter voor. Met een kort geding wil hij BAM dwingen voor tonnen aan onbetaalde facturen te voldoen. 

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.