Opnieuw is er strijd tussen omwonenden van een luchthaven en de overheid. Onderwerp van het conflict: een kritisch milieurapport dat stelt dat groei van Eindhoven Airport niet kan. Grote vraag: werd het rapport achtergehouden voor omwonenden? 

Mag Eindhoven Airport verder groeien? Dat is de vraag waarover betrokken ministeries en de regio zich de komende maanden gaan buigen. Een werkgroep onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) liet de afgelopen maanden diverse onderzoeken opstellen naar de effecten van een verdere groei naar, in het meest extreme geval, 100.000 vliegbewegingen per jaar. Zo werd er gekeken naar zaken als de economische spin-off van het vliegveld, naar geluidsoverlast en naar de vraag of de infrastructuur van de luchthaven groei wel aan kan. De rapporten - zes in totaal - werden twee weken geleden gepubliceerd op een speciale website voor de omwonden. Open en transparant, zoals de naam van de website pretendeert: ‘Samen op de hoogte’.

Het project kan niet worden vergund

Opvallend: vier dagen na publicatie stuurt het gemeentebestuur van Eindhoven een brief aan de gemeenteraad dat er nóg een rapport bestaat. Onderwerp: de toename van de stikstofuitstoot. Onderzoekers van bureau Royal HaskoningDHV hebben bekeken of uitbreiding van het aantal vluchten wel past binnen de huidige stikstof regelgeving. Hun conclusie: die ruimte is er niet. Natuurgebieden in de directe omgeving worden al zo zwaar belast door het schadelijke stikstof, dat de regels geen ruimte bieden voor nog meer uitstoot van vliegverkeer. “Het project kan niet worden vergund”, luidt de slotsom van het bureau. 

info
clock 20-09-2018 08:26

Wat staat er in het stikstofrapport?

In opdracht van de gemeente Eindhoven deed ingenieursbureau Royal HaskoningDHV onderzoek naar de toename van de zogeheten stikstofdepositie in natuurgebieden rond vliegveld Eindhoven. Het bureau bestudeerde 4 scenario’s: geen groei én uitbreiding naar 55.000, 73.000 of 100.000 vliegbewegingen. Er is daarbij alleen gekeken naar de uitstoot bij starts en landingen. Emissies van het toenemende autoverkeer zijn niet meegenomen. Het vliegveld Eindhoven moet een vergunning Wet natuurberscherming aanvragen als er meer stikstof wordt uitgestoten dan de grenswaarde. Te veel stikstof leidt immers tot verzuring en is schadelijk voor flora en fauna. In diverse natuurgebieden rondom Eindhoven Airport geldt een verlaagde grenswaarde van 0,05 mol per hectare per jaar. Al in het scenario met ‘beperkte’ groei naar 55.000 vliegbewegingen wordt die grenswaarde ruim overschreden (0,67 mol). Royal HaskoningDHV concludeert dan ook dat “het project niet vergund kan worden.” Volgens het ministerie van IenW kan uit het rapport echter niet worden afgeleid dat uitbreiding niet mogelijk is. Zo kan het vliegveld de status ‘prioritair project’ krijgen waardoor alsnog een vergunning kan worden afgegeven. 

Bewust niet gepubliceerd

Het rapport, zo schrijft het gemeentebestuur aan de gemeenteraad, wordt, in tegenstelling tot de andere onderzoeken, niet gepubliceerd op ‘Samen op de hoogte'de website. Op de reden gaat het college van B en W in de brief aan de raad niet in. Op vragen van EenVandaag laat de gemeente in eerste instantie weten dat het stikstofrapport bewust niet op de website is gepubliceerd omdat het volledig los staat van de andere onderzoeken en om die reden alleen aan de gemeenteraad werd gestuurd. Maar uit documenten in het bezit van EenVandaag blijkt dat het kritische stikstofrapport begin juni vanuit het ministerie van IenW, voorzitter van de ‘Stuurgroep Eindhoven Airport na 2019’, samen met de andere zes onderzoeken wel degelijk aan de overige leden van de stuurgroep is gestuurd. De rapporten - ook de stikstofstudie - stonden op de agenda voor een bijeenkomst op 13 juni. 

Over het hoofd gezien

Als EenVandaag de gemeente met die bevindingen confronteert, komt de gemeente met een andere verklaring. Een week nadat het gemeentebestuur nog verklaarde dat het rapport los moest worden gezien van de andere onderzoeken, laat wethouder Monique List nu weten: “Dat het stikstofonderzoek niet op ‘Samen op de hoogte’ is gepubliceerd is geen bewuste keuze geweest. Het is simpelweg over het hoofd gezien.” Van achterhouden is volgens haar geen sprake omdat het rapport naar de gemeenteraad is gestuurd.  Ook het ministerie van IenW zegt dat er sprake is van een “omissie die wordt hersteld.” Bij omwonenden gaat die verklaring er niet in. “Het kost me moeite dat te geloven, gezien onze ervaringen in dit dossier”, zegt Ben Koenen, bestuurslid van het leefbaarheidsteam Achtse Barrier. Dick Veenstra van het bewonersplatform Woensel-Noord, dat pal naast het vliegveld ligt, zegt “niet eens meer verbaasd” te zijn. “Er wordt wel meer informatie creatief gedeeld.” 

Past in een patroon

Volgens GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger past het voorval in een patroon. "We hebben de fouten in het milieurapport van Lelystad Airport gehad, gedoe met een onderzoek naar de economische meerwaarde van Rotterdam The Hague Airport en nu dit weer. Objectieve en eerlijke informatieverstrekking in het luchtvaartdossier blijkt steeds maar weer een probleem. De minister heeft bij haar aantreden aangekondigd het vertrouwen van mensen te willen herstellen. Dit is opnieuw een voorval dat daar niet toe bijdraagt.”
 

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.