Oorlogsheld en Willemsorde drager Marco Kroon staat vandaag voor een militaire rechtbank. Het OM verdenkt Kroon (40) van het bezit van wapens en drugs. Als de rechter Kroon schuldig acht en hem een gevangenisstraf van tenminste één jaar oplegt raakt hij zijn Willemsorde kwijt. Ook als Defensie Kroon oneervol ontslaat moet hij zijn onderscheiding inleveren. Vanavond in EenVandaag aandacht voor het proces tegen Marco Kroon.

Verder in EenVandaag: de twee van de vijf nog in leven zijnde dragers van de Willemsorde nemen het voor Kroon op. Zij vinden het onaanvaardbaar dat Kroon zijn onderscheiding moet inleveren, zelfs als het tot een veroordeling komt: “Eens een held, altijd een held”, aldus een van hen.

Kroon werd in mei 2009 door Koningin Beatrix tot Ridder in de Militaire Riddersorde geslagen voor zijn heldhaftig optreden als pelotonscommandant bij het Korps Commandotroepen in Afghanistan.