Minister Wiebes van Economische Zaken kondigt extra maatregelen aan om de klimaatdoelstellingen van 2020 en 2030 alsnog te halen. Maar volgens hoogleraar energietransitie Jan Rotmans is ook dat niet genoeg: "We gaan het absoluut niet halen."

In juni 2019 werd het Klimaatakkoord gesloten. Nu komt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor het eerst met de klimaat- en energieverkenning. In dit rapport worden de effecten van het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet doorgerekend.

Radicale reductie CO2

Vooral het terugdringen van broeikasgassen lukt maar niet. In 2030 zou de uitstoot van broeikasgassen gehalveerd moeten zijn ten opzichte van 1990. Het gaat dan voornamelijk om CO2-uitstoot. Het PBL-rapport schrijft dat dit een grote opgave is en extra maatregelen nodig zijn.

Volgens Jan Rotmans is het een onmogelijke opgave: "Over de doelstellingen van 2030 heb ik al een paar flessen whisky in het vooruitzicht door weddenschappen met mensen die ervan uitgaan dat we het gaan halen. Dat dit niet gaat lukken, is te voorzien en dat blijkt vandaag weer."

Gat dichten

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken is optimistischer. "Het blijkt dat de opdracht van 25 procent minder CO2-uitstoot in 2020 aanzienlijk dichterbij is gekomen. Afgelopen januari lag er nog een opgave van 9 megaton CO2-reductie. Het kabinet concludeert dat het gat is teruggebracht tot 2 megaton."

Rotmans: "Als we dat voor elkaar willen krijgen moeten we de komende tien jaar dubbel zoveel doen dan we in de afgelopen dertig jaar hebben gedaan. Als we in dit tempo doorgaan, gaan we dat niet halen."

Lees ook

Versnelling hernieuwbare energie

Het kabinet is ook positief over de opmars van duurzame energie. Wiebes: "De verwachting is dat het aandeel hernieuwbare energie tussen 2017 en 2020 met 70 procent toeneemt. Met deze versnelling zal Nederland zijn klimaatdoel voor 2023 halen, maar het doel voor 2020 niet."

Deze redenatie vindt Rotmans verwerpelijk: "Laten we niet vergeten dat er al eerder doelstellingen waren geformuleerd in het Energieakkoord van 2013, ruim voor het Klimaatakkoord. Waarom zouden we hier dan genoegen mee nemen? Het is niet zo dat de doelstellingen nieuw zijn."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.