Wetenschappers pleiten voor sluiting van kolencentrales, het KNMI gaat over tot code oranje en PvdA en GroenLinks pleiten voor een nationale klimaatwet.

De inleidende beschietingen voor de klimaatconferentie zijn begonnen. Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de Nederlandse inzet voor de conferentie. 

Jan Pronk was als milieuminister betrokken bij het uitrollen van bet klimaatakkoord van Kyoto. Remco de Boer is onderzoeker van het klimaat- en energiededat. Onlangs verscheen zijn boek over de strijd  tegen schaliegas. Beiden zijn te gast in Radio EenVandaag.