Nederland lijkt klaar voor de inzet van meer kernenergie. Zes van de tien deelnemers aan het grote klimaatonderzoek van EenVandaag zijn voor. Volgens velen is het de enige manier om de klimaatdoelen te halen. Ook politiek liggen er nu mogelijkheden.

Het onderzoek werd gehouden ter gelegenheid van de klimaattop in Glasgow. Ook Nederland staat voor de uitdaging om klimaatdoelen voor 2030 en 2050 te halen. Steeds vaker gaan stemmen op om kernenergie hiervoor in te zetten, want alleen met zon- en windenergie zou het niet lukken.

Draagvlak kernenergie gestegen

Het draagvlak voor kernenergie blijkt te zijn gestegen. De afgelopen jaren lag het rond de 50 procent. Nu is 60 procent van de ondervraagden voorstander van het opwekken van kernenergie in Nederland. Zij zien het als een 'schone' brandstof, omdat bij de opwekking weinig CO2 vrijkomt. Bovendien is kernenergie niet afhankelijk van het weer, zoals wind- en zonne-energie.

Drie van de tien (29 procent) zijn tegen de inzet van kernenergie. Zij wijzen vooral op de risico's. Ze vinden het een slechte zaak om radioactief afval langdurig op te slaan en zijn bang voor ongelukken.

Wat vinden mensen van het opwekken van kernenergie in Nederland?

Bekijk ook

Kiezers coalitiepartijen positief

Nu er meer voor- dan tegenstanders zijn lijkt de inzet van meer kernenergie in Nederland ook politiek een haalbare zaak. Want als het aan de kiezers van het huidige -en mogelijk ook het volgende- kabinet ligt, zijn er mogelijkheden. De achterbannen van VVD en CDA zijn overtuigd voorstander: bij beide partijen is 79 procent voor.

Maar ook kiezers van D66 en de ChristenUnie zijn niet afwijzend. Bij de D66-stemmers is 51 procent voor, en 31 procent tegen. De CU-kiezers zijn wat meer verdeeld, maar ook hier is de grootste groep voor (48 procent voor, 36 procent tegen). Deze kiezers geven kernenergie het voordeel van de twijfel als zo klimaatdoelen gehaald kunnen worden.

Mening over kernenergie per kiezersgroep.
info

Kerncentrales in Nederland

In Nederland is nu één actieve kerncentrale, die in Borssele. Deze levert ongeveer 4 procent van de energie in Nederland. Het bouwen van een eventuele tweede kerncentrale duurt minimaal 10 jaar en kost al snel 10 miljard euro of meer.

Bekijk ook

Lage verwachtingen van klimaattop

Driekwart van de ondervraagden (76 procent) vindt het belangrijk dat er op de klimaattop in Glasgow afspraken worden gemaakt om de opwarming van de aarde te beperken. Volgens hen zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de volgende generatie groot en is het de hoogste tijd om keuzes te maken. Één op de vijf (22 procent) ziet het belang van de top niet. Volgens hen zijn klimaatveranderingen van alle tijden en hoeven we daar ook niets aan te doen. 'Klimaatlarie' noemt een deelnemer het.

Hoewel de meesten belang hechten aan de top is de verwachting dat deze iets concreets gaat opleveren laag. Zeven van de tien (70 procent) verwachten geen duidelijke afspraken. Slechts 22 procent denkt dat de top wel gaat slagen.

Voor de 26ste keer wordt er een klimaattop georganiseerd, nu in het Schotse Glasgow. Maar heeft dat wel zin als het klimaatprobleem na 25 eerdere bijeenkomsten groter lijkt dan ooit? Verslaggever Bart Hettema legt uit waarom de Glasgow-top tóch nodig is.

'Kabinet durft geen keuzes te maken'

Sceptisch zijn de ondervraagden ook over de Nederlandse inzet. De Europese Unie heeft als doel gesteld om in 2030 55 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Slechts 14 procent verwacht dat Nederland dat gaat halen, 78 procent ziet het somber in.

Dat komt omdat de Nederlandse regering volgens hen geen concrete plannen maakt en geen echte keuzes durft te maken uit angst om bedrijven en burgers tegen zich in het harnas te jagen. Veel deelnemers wijten dit aan de VVD en premier Mark Rutte; die zijn volgens hen de remmende factor omdat ze het klimaat niet belangrijk genoeg zouden vinden.

Bedrijven aanpakken en subsidies voor burgers

Het volgende kabinet moet zijn verantwoordelijkheid nemen en duidelijke keuzes maken, zeggen veel ondervraagden. Zelf hebben ze daar wel wat suggesties voor. Iemand schrijft: "Niet lullen, maar actie. Minder vliegen, beter OV. Bedrijven met de meeste uitstoot hard aanpakken." Een ander zegt: "Geef burgers goede subsidies voor isolatie en zonnepanelen. Dan kan iedereen meedoen."

Ook vaart maken met meer duurzame energie én kernenergie wordt vaak genoemd: "Ga nou eens met kernenergie aan de gang. We zijn alweer veel te laat! Als we nu alleen maar roepen duurt het nog 10 jaar. We hadden allang kunnen beginnen."

Joyce Boverhuis presenteert de uitslagen van het klimaatonderzoek
info

Over het onderzoek

Het onderzoek (pdf) is gehouden van 28 oktober tot 2 november 2021. Aan het onderzoek deden 24.640 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Het Opiniepanel bestaat uit 70.000 leden.

Bekijk ook