Extra windmolens op het land zodat we de klimaatdoelen halen? Dat is niet per se nodig, zegt een onderzoek dat EenVandaag heeft ingezien. Er zijn namelijk ook haalbare alternatieven. Omwonenden willen nu dat de politiek die ook meeneemt in besluitvorming.

Bekijk ook

Overheid wil toch extra windmolens

Uit een rapport uit december blijkt dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) er voor nu vanuit gaat dat in 2030 41 TWh aan duurzame energie op land opgewekt kan worden. Ongeveer de helft van de daarvoor benodigde capaciteit is nu al klaar, aan het andere deel wordt op dit moment concreet gewerkt.

Ondanks dat de doelstellingen ruimschoots gehaald lijken te worden, wil het kabinet toch doorgaan met het vergunnen van extra windmolens. Er is namelijk steeds meer behoefte aan duurzame elektriciteit. Joost de Groot van actiegroep Windalarm begrijpt die beslissing niet, en vindt dat het niet volgens de afspraken van het Klimaatakkoord gaat.

'Alternatieven serieus onderzoeken'

"Er staat namelijk heel duidelijk dat als die doelstellingen opgehoogd moeten worden, dat we dan eerst met elkaar het gesprek moeten hebben of we dat kunnen doen met wind op zee en zon op dak. Dus niet met windmolens op land erbij", zegt De Groot.

Maar volgens hem heeft de overheid tot nu toe geweigerd om die alternatieven serieus te onderzoeken. "Dat vinden wij toch wel kwalijk", zegt hij. "En wij roepen de overheid dan ook op om daar wel werk van te maken. Zoals het ook beloofd is."

Bekijk ook

Wat zijn de andere opties?

Maar hoe moet er dan wel meer en voldoende duurzame elektriciteit worden opgewekt als we het zouden doen zonder extra molens op land? "Ten eerste door meer zonnepanelen op de daken van bestaande gebouwen. Ten tweede door met z'n allen minder elektriciteit te gaan gebruiken. En ten derde door de doelstellingen voor groene waterstofproductie uit te stellen of wat lager te maken", zegt directer Frans Rooijen van CE Delft.

Ook door af te spreken dat de door het kabinet verhoogde klimaatdoelen niet in 2030 maar in 2031 mogen worden gehaald, zou volgens het onderzoek extra windmolens op land onnodig kunnen maken. "In 2031 komt er enorm veel nieuwe windenergie van zee beschikbaar, omdat er dan op de Noordzee nieuwe windparken beginnen te draaien", legt hij uit. Daar zou meer groene waterstof mee geproduceerd kunnen worden. Volgens hem zullen op lange termijn ook import van waterstof en mogelijk kernenergie gebruikt kunnen worden om aan de groeiende energiebehoefte van Nederland te voldoen.

Traag tempo energietransitie

Maar niet iedereen is het daarmee eens. Huib van Essen is gedeputeerde in de provincie Utrecht en lijsttrekker van GroenLinks bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen. Hij richt zich vooral op de energietransitie en is niet tevreden met het trage tempo waarin Utrechtse gemeenten plaatsen aanwijzen voor nieuwe windmolens en zonneparken.

"In de hele provincie Utrecht staan maar 15 grote windmolens, het laagste aantal van alle provincies in heel Nederland", zegt hij. "Ik vind het niet uit te leggen aan de rest van Nederland als er overal geschikte locaties benut worden en in Utrecht niet."

Bekijk ook

'Klimaatdoelen niet halen op deze manier'

Van Essen vindt namelijk dat er sprake is van een achterstand als het gaat om het behalen van de klimaatdoelen. "Het PBL heeft gezegd dat we op ruim 40 procent CO2-reductie in 2030 afkoersen, terwijl het oude doel 49 procent was. Het kabinet wil dat het minstens 55 tot 60 procent wordt. Op deze manier gaan we dat niet halen."

Naar de alternatieven wordt ook wel degelijk gekeken, benadrukt de gedeputeerde. "Dat kunnen we ook op zee doen, maar daar hebben we niet genoeg aan. We hebben echt meer nodig. Meer energiebesparing, maar ook meer opwekken, meer duurzame warmte en meer duurzame elektriciteit. En ik vind dat we geschikte locaties langs snelwegen of bedrijventerreinen moeten gaan benutten, zodat we ook allemaal onze bijdrage leveren."

'Verpest landschap'

De Groot van actiegroep Windalarm ziet dat anders. "Het is heel raar om nu in Nederland een heleboel windturbines op land te zetten als in 2031 een heleboel wind op zee beschikbaar komt", vindt hij. "Daardoor hebben we straks ons hele landschap verpest, geeft het een heleboel mensen overlast en hebben we veel woningen niet kunnen bouwen."

Volgens hem schort er nu op heleboel plekken iets aan de manier waarop dit soort argumenten en belangen van omwonenden meewegen in die discussie. De resultaten van het onderzoek van CE Delft moet dat wat hem betreft helpen veranderen.

Joost de Groot van Windalarm wil dat de politiek kijkt naar het nieuwe onderzoek

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.