Bij het Joegoslavië-Tribunaal, dat van de VN-Veiligheidsraad eind 2010 zou moeten sluiten, lopen de mensen weg. Daardoor komt de efficiënte voorbereiding van het proces tegen Radovan Karadzic en andere rechtszaken in het geding. De personeelsvereniging slaat nu alarm. In twee jaar tijd hebben bijna 250 mensen ontslag genomen.