Structureel meer geld en daarmee meer tijd voor patiënten: die toezegging deed minister Kuipers aan huisartsen. Door deze belofte tekenden ze alsnog het Integraal Zorgakkoord. Maar nu lijkt er aan de afspraak gemorreld te worden en voelen ze zich bekocht.

Huisartsen zeggen al jaren dat ze eigenlijk te weinig tijd hebben om hun patiënten goed te kunnen helpen. Door de vergrijzing is de vraag naar zorg toegenomen en die zorg wordt steeds ingewikkelder. Een van hun eisen voor het Integraal Zorgakkoord (IZA) was dan ook dat ze meer tijd per patiënt zouden krijgen.

Drukker geworden

En die extra tijd is hard nodig, zegt huisarts Roelien Vossers. Ook zij ziet dat het de laatste jaren alleen maar drukker is geworden in haar praktijk. "Overleg met de thuiszorg of met specialisten, dat was vroeger veel minder. De overheid nam toen meer verantwoordelijkheid op het sociale vlak."

Vossers noemt als voorbeeld dat er op dit moment veel mensen op de wachtlijst voor de ggz staan. Met als gevolg dat ze langer bij de huisarts lopen. "En dat is ook zo in de verstandelijk gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. En die tijd gaat dus zitten in overleg om deze mensen ergens onder te brengen, wat vaak niet lukt."

10 minuten niet genoeg

Bovendien wordt de zorg die op het bordje van de huisarts komt ook steeds complexer, want mensen leven langer en hebben meer ingewikkelde problemen, zegt Vossers. "In 10 minuten, wat nu zo'n beetje de tijd is die voor een consult staat, kom je er dan niet goed uit. Onderzoek heeft ook aangetoond dat meer tijd voor zo'n gesprek de patiënt ten goede komt."

Het is een belangrijke reden voor de huisartsen om van het ministerie van Volksgezondheid te eisen dat ze minimaal 15 minuten kunnen uittrekken voor een gesprek met een patiënt. Ze willen daarom meer geld krijgen voor wat zij 'meer tijd voor de patiënt' (MTVP) noemen.

Bekijk ook

Toezegging van minister

Met een structurele vergoeding kunnen huisartsen een plan voor de lange termijn maken voor hoe ze uiteindelijk ook daadwerkelijk een consult van een kwartier kunnen aanbieden. Dat kan bijvoorbeeld door extra personeel aan te nemen of samen te werken met andere zorgaanbieders.

Na maandenlange onderhandelingen beloofde minister Ernst Kuipers dat er extra geld zou komen voor MTVP. Die toezegging was voor de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) reden om in januari alsnog hun handtekening te zetten onder het Integraal Zorgakkoord, waarin afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.

Geen structureel geld

Maar nu is er toch grote bezorgdheid onder huisartsen ontstaan over een uitgelekt conceptadvies van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa). Daarin staat dat het geld voor langere consulten niet structureel wordt toegekend, maar jaarlijks door de verzekeraar bepaald kan worden.

"Wat er nu gebeurt is precies waar wij bang voor waren", reageert Vossers. Zij is een op de oprichters van actiegroep Bevlogen Huisartsen, een groep huisartsen die van begin af aan adviseerde tegen het akkoord te stemmen: "Wij wilden pas tekenen als er zekerheid was over dat geld. De minister heeft toen toezeggingen gedaan."

Bekijk ook

Patiënten de dupe?

"Het lijkt erop dat die toezeggingen niet nagekomen worden, want in dat NZa-advies wordt geen vaste vergoeding toegekend", stelt ze vast. "Dan wordt het voor huisartsen dus weer onzeker of ze een vergoeding zullen krijgen."

En als je als huisarts niet structureel op geld kan rekenen wordt het volgens Vossers 'heel lastig' om een plan te maken zodat er meer tijd per patiënt kan worden uitgetrokken. En daar is uiteindelijk de patiënt te dupe van, waarschuwt ze.

'Kuipers moet afspraak nakomen'

EenVandaag vroeg aan minister Kuipers of hij de huisartsen gerust kan stellen, maar zijn antwoord draagt daar nog niet aan bij. "De huisartsen moeten weten dat we het Integraal Zorgakkoord uitvoeren en daar hoort advies van de NZa bij", zegt hij.

Vossers doet daarop een oproep aan de minister: "Het is de minister, maar ook de verzekeraar die de afspraken moet nakomen. De minister kan de verzekeraars daaraan houden. En hij kan de NZa ook de instructie geven om een structurele vergoeding op te nemen."

Huisartsen voelen zich belazerd nu er mogelijk toch geen structurele vergoeding komt voor 'meer tijd voor de patiënt'.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.