De komende vijf jaar zullen automobilisten naar verwachting langer in de file staan. Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee voorspelt dat de invoering van kilometerheffing zorgt voor een halvering van het aantal files in Nederland.

De vertraging van automobilisten zal tussen nu en 2023 meer dan een derde toenemen. Dat staat in het rapport dat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. "We verwachten dat als de economie nog blijft groeien de filedruk nog veel hoger wordt dan die nu is", zegt Bert van Wee.

‘Het is politiek taboe’

De komende tien jaar zal er ruim duizend kilometer aan asfalt bijkomen. Het kabinet heeft 19 miljard uitgetrokken voor de investering in nieuwe wegen. Maar dat is geen oplossing voor het probleem vindt hoogleraar Van Wee: “Wat niet kan op de korte termijn is nog meer asfalt aanleggen. Er is geen maatregel die meer effect heeft dan het invoeren van rekeningrijden.”

Het is niet de eerste keer dat rekeningrijden als oplossing voor het toenemende fileprobleem wordt geopperd. In 1986 kwam toenmalig Minister van Verkeer en Waterstaat Neelie Kroes voor het eerst met het idee, zij wilde spitsbelasting invoeren. Kabinet Balkende IV wilde de kilometerheffing in 2012 invoeren voor personenauto’s. Het kabinet viel vóór de plannen uitgevoerd konden worden. Van Wee ziet ook dit kabinet het rekeningrijden niet invoeren. "Het is politiek taboe. Deze regering wil het niet invoeren." 

Wel draagvlak voor rekeningrijden

Uit een peiling van EenVandaag in 2016 bleek dat een ruime meerderheid (61 procent) voorstander is van een systeem waarbij mensen betalen voor het gebruik van hun auto. De belangrijkste reden daarvoor is dat het eerlijker is als mensen die hun auto meer gebruiken, ook meer betalen. Ook de VVD- en CDA-kiezers staan open voor rekeningrijden. 

Lees ook:

Zelfsturende auto’s

Een andere oplossing voor de toenemende files kan misschien gevonden worden in zelfrijdende auto’s. Toch is volgens Van Wee de technologie niet ver genoeg gevorderd. ‘We denken dat in de beginperiode de files juist toenemen omdat auto’s voor de veiligheid meer afstand houden.’

Hoe snel zelfsturende auto’s een oplossing kunnen zijn is nog maar de vraag. "De schattingen lopen uiteen van tien tot vijftig jaar. De eerste twintig jaar is rekeningrijden de oplossing, daarna zijn zelfrijdende auto’s ook onderdeel van de oplossing", aldus Van Wee.