De ozb-heffing valt deze week weer op de deurmat en wat blijkt: de verschillen zijn groot in de diverse gemeenten. In de ene plaats stijgt de belasting enorm, terwijl elders in het land de lokale lasten juist weer fors stijgen. “We moeten wel het kasboekje op orde krijgen

Huizenbezitters in Windschoten zullen niet blij opgekeken hebben bij het zien van hun aanslag onroerendzaakbelasting. In deze gemeente schoot de belasting met maar liefst 27% omhoog. Wat gemiddeld neer komt op ruim 100 euro. Ook in de Beemster moeten huizenbezitters een stuk dieper in de buidel tasten. Hier stijgen de lasten met meer dan 20% gemiddeld.

Gaten in de begroting

Nico de Lange, fractievoorzitter de Beemster Polder Partij (BPP) is niet blij met de stijging van de lokale lasten maar stelt dat het noodzakelijk was om de begroting sluitend te kunnen maken. ”Er zaten gaten in de begroting, zo vielen de kosten voor de jeugdzorg een stuk hoger uit. En dan gaat het om een bedrag van 6 ton. Dat is fors.“

De gemeente Beemster is  in overleg met zeven andere gemeenten om de kosten die vanuit Den Haag worden opgelegd te kunnen te betalen. Het verhogen van de ozb is voor veel lokale besturen de enige mogelijkheid om extra geld te genereren. Dat levert de nodige hoofdbrekens volgens de Lange. De Lange: “We hebben als gemeente weinig vrijheid om op een andere manier inkomsten te generen. De vrijheid die wij hebben is beperkt.”

'Jaarlijkse heisa'

Waarom krijgt de ozb jaarlijks zo veel aandacht? Maarten Allers is hoogleraar economie decentrale overheden. Volgens hem is de jaarlijkse heisa over de hoogte van de ozb te verklaren door de manier waarop deze aan burgers bekend wordt gemaakt. "In februari krijg je een brief met het bedrag. Dat is heel anders dan de BTW die je per aankoop betaalt en de loonbelasting die verrekend wordt met het loon." Het gaat bij deze gemeentelijke belasting volgens Allers om een bijzonder klein percentage van de totale belastingen die Nederlanders betalen aan de gemeente. 

De Haagse wethouder Boudewijn Revis (VVD) pleitte in 2013 voor een verandering van de ozb. Hij wilde dat het systeem niet alleen de eigenaren van een huis zou treffen, maar dat ook huurders mee zouden betalen voor deze gemeentelijke heffing. Hij had succes: kabinet Rutte II maakte een plan om het huidige systeem aan te passen naar een systeem waar alle bewoners meebetalen. Volgens Allers is dat plan gemaakt, maar heeft Rutte II het nu aan Rutte III overgelaten om dit door de Kamer te brengen. In het regeerakkoord is niets opgenomen, dus voorlopig zullen er geen grote aanpassingen te verwachten zijn aan de ozb. 

Hoe hoog is de ozb belasting in uw gemeente?

Gemeenten mogen zelf de hoogte van de ozb bepalen. Dat beslist het college van burgemeester en wethouders. "De gemeentes kijken naar het kasboekje, de begroting moet sluitend zijn en daarvoor wordt de ozb veel gebruikt", zo stelt André de la Porte van Vereniging Eigen Huis (VEH). De VEH heeft per gemeente de hoogte van ozb in kaart gebracht:

Bron: Vereniging Eigen Huis (VEH)

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.