Er wordt een nieuw klooster gebouwd in het Friese Jorwert. Eind oktober hoopt men de deuren te openen. Dit nieuwe klooster wil een centrum vormen, op protestantse leest geschoeid, waar mensen zich in alle rust kunnen terugtrekken om op adem te komen.

En tegelijk een plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten in liturgie en gesprek, studie en werk, plezier en recreatie. De doelstelling is om nieuwe wegen te zoeken voor het evangelie en op deze wijze een aandeel te leveren aan persoonlijke, maatschappelijke en kerkelijke vernieuwing. EenVandaag spreekt met initiatiefnemer ds. Hinne Wagenaar en met Henk Kroes, oud-voorzitter van de Vereniging De Friesche Elf Steden en tegenwoordig voorzitter van de Stifting Nijkleaster.

Lees ook