Tot voor kort werd er eigenlijk altijd vanuit gegaan dat hartziekten slechts mannen troffen.Vrouwen zouden overlijden aan borstkanker maar niet aan een hartinfarct. Hart- en vaatziekten zijn echter doodsoorzaak nummer één onder vrouwen.

Als gevolg van dit misverstand worden hartklachten van vrouwen vaak niet serieus genomen en niet optimaal behandeld. Daarom beginnen het Leids Universitair Medisch Centrum en de Nederlandse Hartstichting deze week het project 'Hart Alarm voor Vrouwen”.