De vorming van de Nationale Politie, de grootste reorganisatie ooit waar de politie middenin zit, is mislukt en moet worden stopgezet. De miljoenenoperatie die nu ruim twee jaar duurt heeft de slagvaardigheid van de politie eerder verzwakt dan versterkt.

En dus moet de omvangrijke operatie worden vervangen door een beter plan om de politie te redden. Met die alarmerende oproep komen twee vooraanstaande oud-topmannen uit de politie- en justitiewereld in EenVandaag.    

De opsporing van misdrijven is onder de maat, politiepersoneel is massaal ziek, de korpschef stapt vervroegd op en de organisatie wordt geplaagd door affaires zoals de corrupte politiemol: het gaat niet goed bij de Nationale Politie. De reorganisatie van 25 regiokorpsen naar 1 groot landelijk korps verloopt moeizamer dan gedacht en het herstel van alle problemen gaat twee keer zo lang duren en wordt twee keer zo duur. Daarom zit er maar een ding op: stoppen en opnieuw beginnen. Dat bepleiten oud-justitietopman Dato Steenhuis en voormalig korpschef Martin Sitalsing in EenVandaag.

Ze komen met hun oproep nu de politie intern is vastgelopen en ze vrezen dat de politietaken in het geding komen. Steenhuis, tot 2006 verantwoordelijk voor de aansturing van de politie vanuit het Openbaar Ministerie, maakt zich ernstig zorgen over de kwaliteit van de opsporing en pleit voor een radicaal andere koers. De Nationale Politie is ‘failliet’ constateert hij. De voormalig Procureur-Generaal, die ook directeur was van het WODC en doceert over wetshandhaving, lanceert een nieuw plan in EenVandaag. Ook oud-korpschef Martin Sitalsing, nu directeur Jeugdzorg Noord, maakt zich “ernstige zorgen" en vindt dat drastisch ingrijpen noodzakelijk is. “Stoppen en opnieuw beginnen”, bepleit ook hij.

In EenVandaag de analyse van deze experts die de politie organisatie goed kennen en zelf jarenlang betrokken waren bij de misdaadbestrijding. EenVandaag sprak de afgelopen weken met rechercheurs, onderzoekers en oud-topmensen in de politiewereld. Daaruit komt het algemene beeld naar voren dat de reorganisatie van de afgelopen twee jaar nog niet over de hele linie de beloofde verbetering van de slagvaardigheid van de politie opgeleverd.

Plan verbetering opsporing

Vandaag verschijnt een plan van de korpsleiding van de Nationale Politie waarin wordt geschetst hoe de opsporing op korte termijn moet worden verbeterd. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft daar om gevraagd en zal het rapport naar verwachting vanmiddag aan de Tweede Kamer sturen. De justitieminister maakte deze zomer al bekend dat de grootste reorganisatie ooit bij de politie in zwaar weer zit en twee keer zo lang gaat duren en twee keer zo duur wordt. Dat is de kwaliteit van de misdaadbestrijding onder de maat is bleek ook uit een reeks kritische rapporten. Hoe moet het verder met onze politie?

Korpsleiding: door met nationale politie en verbeterplan opsporing

De korpsleiding van de Nationale Politie wil doorgaan met de vorming van de Nationale Politie, maar erkent dat problemen in de opsporing om maatregelen vragen. De politietop heeft een plan ingediend bij minister Van der Steur om de opsporing versneld te verbeteren. Deze ‘Contourennota naar een toekomstbestendige en effectieve opsporing’ zal vandaag of morgen aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Het plan voorziet in een reeks maatregelen voor de komende tien jaar die de slagkracht van de recherche moeten verhogen. Belangrijkste maatregel is het versneld aannemen van hoger opgeleiden bij de politie. Het aantal politiemensen met een HBO- of WO-opleiding moet van 10% naar 25% voor de hele organisatie en bij de opsporing moet dit percentage naar 40%. De korpsleiding wil specifiek meer recherche inzetten voor Cybercrime en financieel-economische criminaliteit. Daarvoor worden ruim 300 zijinstromers aangetrokken. Andere maatregelen: verbeteringen in de ICT, meer investeringen in vakkennis en opleiding, investeren in leiderschap. Kosten: 200 miljoen per jaar bovenop de bestaande begroting.

In de uitzending reageert Gerrit van de Kamp, voorzitter van de grootste politiebond ACP. 

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.