Christelijke kerken en organisaties hebben onder de noemer #NietAlleen een brief gestuurd aan het kabinet, om te laten weten dat ze voor anderen klaarstaan in de tweede coronagolf. Ze zeggen dat ze in totaal met 6 miljoen mensen zijn.

#NietAlleen ontstond in de eerste coronagolf. Het leidde tot een hulplijn voor eenzamen en 1600 lokale initiatieven die concrete hulp gaven aan duizenden mensen met een hulpvraag. In de brief van de kerken aan het kabinet staat: "#NietAlleen is een christelijke beweging van tientallen organisaties en kerken, die in totaal zo'n 6 miljoen Nederlanders vertegenwoordigen."

Tot de dood

#NietAlleen denkt zelf dat ze juist nog meer dan 6 miljoen leden hebben. "De rooms-katholieke groep is de grootste groep", zegt initiatiefnemer van #NietAlleen, Tiemen Westerduin. Hij is christelijk jongerenwerker, schrijver en was meermalen hoofdspreker op de EO-jongerendag. "Die heeft zo'n 3,7 miljoen leden. Dan heeft de protestantse kerk er 1,8 miljoen. SKIN, dat is de koepel van migrantenkerken, heeft 1,3 miljoen leden. Dan heb je de gereformeerde kerk, de gereformeerde kerk vrijgemaakt en het Leger Des Heils. Al met al kom je voorbij de 7 miljoen leden."

Die 6 miljoen is volgens Westerduin dus nog maar een voorzichtige schatting. Maar hoe komt hij aan de cijfers? Katholieken en protestanten tellen mee vanaf de doop. Dan word je geregistreerd door de kerk en dat blijf je tot je dood. Tenzij je je uitschrijft uit de kerk.

info

Geloof in bevolkingsregister

Sinds 1994 staat er in het bevolkingsregister geen RK of PKN meer achter je naam. Dat werd destijds geschrapt omwille van de privacy. Sindsdien laten de katholieke en protestante kerk de administratie doen door de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie SILA. Bij de gemeente staat nu met een stip achter namen aangegeven of iemand lid van één kerken van SILA. De gemeenten kunnen aan die stip niet zien bij welke kerk je hoort. Bij bijvoorbeeld overlijden wordt dat aan SILA doorgegeven, zodat de administratie kloppend blijft.

Lees ook

Het katholieke netwerk

Het aantal van 3,7 miljoen katholieken staat in schril contrast met het aantal kerkbezoekers. "Dat zijn er 150.000", zegt hoogleraar kerkgeschiedenis Paul van Geest. Maar de groep die klaar wil staan voor anderen in de tweede coronagolf is volgens hem veel groter. "De katholieke kerk is een netwerkorganisatie van veel meer dan die 150.000 kerkgangers alleen. Het is heel waarschijnlijk dat in dat netwerk, van toch een paar honderdduizend tot anderhalf miljoen katholieken, mensen te vinden zijn die willen helpen."

In tegenstelling tot #NietAllleen, die in totaal 1,3 miljoen leden van migrantenkerken rekent, gaat coördinator Madelon Grant van migrantenkerken-koepelorganisatie SKIN uit van 1 miljoen christenen met een migratieachtergrond. Dat werd in 2018 berekend door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Niet door het aantal gedoopte leden bij te houden, maar door de extrapolatie van lokale studies en door migratiecijfers, gebaseerd op het percentage christenen in het land van herkomst.

Lees ook

Betrokkenheid

Je kan dus tellen bij geboorte, schatten of iemand christelijk is op grond van land van herkomst, maar je kunt mensen ook vragen of ze zich betrokken voelen bij een kerk en zo ja: tot welke. Het CBS vroeg dat in 2018 aan 7.500 Nederlanders.

"37 procent van de Nederlanders zei dat ze zich rekenden tot 1 van de grote christelijke stromingen", vertelt hoofdsocioloog van het CBS Tanja Traag. Het gaat dan om Nederlanders van 15 jaar en ouder. Reken je die 37 procent om tot een absoluut aantal dan komt dat neer op ruim 5,3 miljoen Nederlanders.

Klopt die 6 miljoen?

Conclusie: hoewel het aantal geregistreerden, dan wel het geschatte aantal leden, van alle christelijke kerkgenootschappen samen de 6 miljoen nadert, gaat het te ver om te stellen dat deze mensen ook ingezet kunnen worden als vrijwilliger in hulpverlening tijdens de tweede coronagolf. Ten eerste is het onaannemelijk dat meegetelde kinderen in die functie ingezet kunnen worden en het feit dat je gedoopt bent, zegt niet dat je je in wil zetten.

Toch zegt 5,4 miljoen Nederlanders van 15 jaar of ouder (CBS) dat ze behoren tot een christelijke geloofsgemeenschap. Een deel van hen zal zich ongetwijfeld inzetten voor de strijd tegen eenzaamheid. Maar 6 miljoen? Dat beoordelen we als fictie.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.