Nederlandse gemeenten als Tilburg, Utrecht, Wageningen en Groningen willen af van de strenge regels rond tegenprestaties voor uitkeringsgerechtigden.

'We hebben een complex en rond wantrouwen georganiseerd systeem, ik wil weten of dat anders kan', zegt de Utrechtse wethouder Victor Everhardt. 

Om die vraag te beantwoorden wil Utrecht na de zomer starten met een experiment rond een basisinkomen voor bijstandsgerechtigden. In Radio EenVandaag een discussie met Victor Everhardt, emeritus hoogleraar economie Alfred Kleinknecht, René Paas, voorzitter van Divosa en Annemiek Snijder, een bijstandsgerechtigde.