We moeten er aan wennen dat we niet altijd meer bij het dichtstbijzijnde ziekenhuis terecht kunnen. Als uw zorgverzekeraar met een ander ziekenhuis een contract heeft gesloten heeft u pech en moet u naar een andere stad. Of u moet zelf de rekening betalen.

Dat schrijft Minister Schippers vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Het idee hierachter is dat de zorgverzekeraars selectief kunnen inkopen, waardoor de kosten voor de consument dalen. Maar die marktwerking zorgt helemaal niet voor lagere zorgkosten, zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Volgens hen is de ziekenhuiszorg in sommige gevallen juist duurder geworden. Hoe ver mag de macht van de verzekeraar gaan?

Hieronder de volledige reactie van de zorgverzekeraars:

Zorgverzekeraars bepalen straks zelf hoogte vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Zorgverzekeraars zijn positief over de geplande wetswijziging van minister Schippers van VWS op basis waarvan zij straks zelf de hoogte van de vergoeding mogen bepalen bij niet-gecontracteerde zorg. Deze wijziging in de Zorgverzekeringswet stelt de minister voor in een brief aan de Tweede Kamer.

Zorgverzekeraars kunnen een natura- of restitutiepolis aanbieden. Bij de naturapolis contracteren de zorgverzekeraars de zorg, bij restitutie vergoedt de zorgverzekeraars de kosten van de behandeling. Wanneer de verzekerden in het geval van een naturapolis naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, zijn de zorgverzekeraars nu verplicht om die behandeling grotendeels te betalen.

Het wetsvoorstel van de minister zorgt ervoor dat die verplichting wordt afgeschaft. De zorgverzekeraar is vrij om de hoogte van de vergoeding bij zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder zelf te bepalen. Uiteraard moet de zorgverzekeraars hierbij wel voldoen aan de zorgplicht en voldoende zorg contracteren, zodat de verzekerde in alle gevallen zonder noemenswaardige wachttijd behandeld kan worden.

Zorgverzekeraars hebben bij de invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006 de opdracht gekregen om te sturen op kwaliteit en doelmatigheid.

Zij willen verzekerden stimuleren om te kiezen voor de kwalitatief beste en meest doelmatige zorgaanbieder. De wetswijziging die minister Schippers voorstelt, is voor zorgverzekeraars een goed instrument om hun verzekerden te kunnen stimuleren om naar een door hen gecontracteerde arts of een door hen gecontracteerd ziekenhuis te gaan.