Na Friesland en Utrecht overweegt ook Zeeland om het afschieten van verwilderde katten toe te staan. Het afschieten is nodig om de weidevogels een kans te geven om te overleven, zo zeggen de voorstanders. Tegenstanders zijn woedend. "De katten zijn niet de weidevogels aan het uitroeien”, zegt Marleen Drijgers van Stichting Scheldekat. “Dat is de mens zelf.”

Carla Schönknecht van de provincie Zeeland erkent dat roofdieren zoals de kat niet de enige bedreiging van de weidevogels zijn. "Ook het tekort aan geschikt weidelandschap door verstedelijking en landbouw speelt een grote rol. Maar roofdieren zoals de vos en de kat zijn wel onderdeel van het probleem. Het aantal scholeksters en veldleeuweriken is in de afgelopen 25 jaar met de helft afgenomen. Naar aanleiding van inspraakreacties is besloten om het afschieten van katten nu ook in de beleidsnota Natuurwetgeving op te nemen. Afschieten van katten zal echter alleen gebeuren bij aantoonbare schade aan natuur en landbouw.”

Minder katten leidt niet tot meer weidevogels

In Friesland en Utrecht zijn er sinds 2015 al 1000 katten afgeschoten. 
Maar Pauline de Jong van Stichting Fauna4life denkt niet dat de jacht op katten zal leiden tot meer weidevogels. "Al zou je alle katten vangen of uitroeien dan zijn de weidevogels er niet mee gered. De omstandigheden van de weidevogels zijn al jaren slecht, en worden steeds slechter. Er is weinig voedsel, ze zijn vaak verzwakt en in het grasland zijn ze goed zichtbaar voor vijanden, voor wie de omstandigheden dus juist verbeterd zijn. De kat is zeker een vijand van de weidevogels, maar onderschat ook de vos, de marter en de egel niet. De boeren proberen rekening te houden met de vogels door later te maaien, maar uiteindelijk blijkt de combinatie landbouw-natuurbeheer een moeilijke." Daarom pleit de Jong voor aparte reservaten zonder landbouw, waar de weidevogels in rust kunnen leven. 

Afschot is diervriendelijk 

Ook de Jagersvereniging pleit voor het inrichten van speciale broedgebieden voor weidevogels. "Wij pleiten voor een meersporenbeleid: broedgebieden voor weidevogels inrichten én de roofdieren bejagen. 30 – 40% van de nesten van de weidevogels mislukt nu door predatie en 60-75% van de kuikens wordt gegrepen door roofdieren, zoals de vos en de verwilderde kat. Huiskatten zijn invasieve exoten zonder natuurlijke vijanden en horen niet thuis in de natuur. Verwilderde huiskatten die niet herplaatsbaar zijn, moeten op humane wijze worden gedood. Als verwilderde huiskatten niet te vangen zijn, vinden wij afschot een diervriendelijke methode, omdat er geen sprake is van stress door vangen, hanteren en transporteren”, vindt woordvoerder Janneke Eigeman.

Marleen Drijgers van Stichting Scheldekat vangt al twintig jaar in Zeeland katten, om ze te steriliseren, chippen en weer terug te zetten. De stress voor de dieren valt wel mee, vindt ze. “Het is nog altijd minder heftig dan neergeschoten worden.” Afschieten vindt Drijgers totaal niet effectief. "Je schiet een verdwaalde kat af, maar er blijven altijd katten achter, die binnen de kortste keren weer kittens hebben. Dus dan blijf je aan de gang.” Stichting Scheldekat vangt elk jaar zo’n 400 tot 500 katten. "Wilde katten gaan weer terug de natuur in, tamme katten worden gecastreerd of gesteriliseerd en krijgen uiteindelijk een plekje in een adoptiegezin. Zo zorgen we ervoor dat de populatie zwerfkatten niet toeneemt.” 

In het veld kun je een verwilderde kat niet van een huiskat onderscheiden

Het idee dat de jagers gesteriliseerde katten vanaf volgend jaar zouden mogen afschieten vindt Drijgers vreselijk. “Al ons werk voor niets, laat de dieren toch leven. Ze krijgen geen nageslacht en ze zijn echt niet zo’n grote vijand van de weidevogels als de jagers beweren."

Ook maakt Stichting Scheldekat zich zorgen over de fouten die tijdens de kattenjacht kunnen worden gemaakt. “Wat de jagers ook beweren, in het veld kun je een verwilderde kat niet van een huiskat onderscheiden.”  

In december neemt de Provinciale Staten Zeeland definitief een besluit. 

info
clock 22-09-2018 08:23

Veel wetenschappelijk onderzoek naar hoeveel vogels katten nu eigenlijk vangen is er niet.  Een kleinschalig onderzoek van de University of Georgia na, waar de onderzoekers de proefkatten een cameraatje ombonden toont aan dat 44% van de onderzochte katten de jacht op dieren opende en 30% ook daadwerkelijk een prooi ving. De overige 26% ontplooide andere nachtelijke activiteiten. 

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.