Het gaat slecht met de weidevogels zoals de grutto. De jagersvereniging pleit bij de Tweede Kamer voor verruiming van de jachtmogelijkheden op de vos. Want daar gaat het juist erg goed mee. Het gevolg: de grutto en andere bedreigde weidevogels verdwijnen te vaak in vossenbekken. Natuurorganisaties sluiten zich voorzichtig bij de jagers aan.

Deze week vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Natuur plaats. In de aanloop daar naar toe vroeg de Jagersvereniging met een brief (‘Laat weidevogelmiljoenen maximaal renderen’) aandacht voor het effect van roofdieren op het broedsucces van weidevogels. De vossenreductie van de vossenpopulatie in de winter krijgt steeds meer steun van natuurorganisaties. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten staan in uitzonderlijke gevallen zelfs in hun natuurgebieden vossenjacht toe. 

Zo ook in Friesland, bij boswachter Gjerryt Hoekstra. Hij vindt het meer afschieten van vossen wel een laatste redmiddel. “De leefomgeving van de grutto wordt steeds kleiner. Door intensieve landbouw bijvoorbeeld.” In Friesland probeert hij met rasters de roofdieren uit het broedgebied te houden. “We onderzoeken met de universiteit Groningen of dit werkt. De weidevogel heeft alle beetje hulp nodig.” Nu andere pogingen de vogels te beschermen falen, staat zelfs de Vogelbescherming met enige schroom achter de vossenjacht, bevestigt een woordvoerder.

Gruttonesten

Verschillende onderzoekers schatten dat de vos verantwoordelijk is voor een kwart van de leeggeroofde grutto-nesten. Tussen de 75 en 95% van de West-Europese gruttopopulatie broedt in Nederland, wat maakt dat Nederland een bijzondere verplichting heeft ten aanzien van deze soort.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.