Het eerste kievitsei is dit jaar nog niet gesignaleerd, maar wordt het gevonden, dan mag het sinds vorig jaar ook niet meer geraapt worden. En dat is jammer, vindt de Bond Friese Vogelwachten. Morgenavond is er een ledenvergadering van de vogelliefhebbers en wordt er gekeken naar een alternatief plan voor het rapen.  

Maar er is verdeeldheid onder de vogelliefhebbers. De Fûgelwacht Grou wil niet dat het eieren rapen weer traditie wordt en pleit ervoor om de nesten ook in maart, de maand waarin het rapen altijd plaats vond, gewoon met rust te laten. 

In EenVandaag een gesprek met de voorzitter van de Bond Friese Vogelwachten, Redert Algra. Ook spreken we Geert Mooi, de vinder van het laatste kievitsei en Wiepke Hooghiemster van Fûgelwacht Grou.