Het heeft er alle schijn van dat deze formatie wel eens heel lang kan gaan duren. Maar het vormen van een regering heeft in het verleden ook wel eens erg lang geduurd. 

We blikken met oud-premier Dries van Agt (CDA) terug op 1977, toen hij er na 208 dagen uiteindelijk in slaagde tot een regeerakkoord te komen met de VVD van Hans Wiegel.