Dementerenden moeten ook euthanasie kunnen krijgen als zij niet meer in staat zijn zelf aan te geven dat zij uit het leven willen stappen. Dat staat in een nieuwe handreiking voor artsen over euthanasie van de ministeries van Volksgezondheid en van Veiligheid en Justitie.

Tot nu toe werkten artsen alleen mee aan euthanasie als een dementerende op dat moment nog verbaal of non-verbaal kon aangeven dat hij of zij echt dood wilde. Deze nieuwe handreiking geeft de mogelijkheid dat dementerenden ook in een later stadium voor euthanasie in aanmerking kunnen komen.

Voorwaarde is wel dat er een schriftelijk euthanasieverzoek moet zijn dat de patiënt eerder zelf heeft opgesteld. Die moet er bovendien regelmatig met een arts over hebben gesproken. Ook moeten er signalen zijn van ‘ondragelijk  of uitzichtloos lijden’. Dat kan zich uiten in benauwdheid, pijn, maar ook angsten of agressie.

In EenVandaag een gesprek met Frans van Gooswilligen. Hij kreeg nog voor zijn vijftigste verschijnselen van alzheimer. Frans wilde euthanasie, maar kreeg van zijn huisarts te horen dat een schriftelijke wilsverklaring geen zin heeft, omdat hij het tegen die tijd niet meer weet en dus niet meer wilsbekwaam is. Hij wil op dit moment nog zoveel mogelijk van het leven genieten. Hij en zijn vrouw Renate zijn dan ook blij met de nieuwe handreiking en gaan nu zeker een schriftelijke wilsverklaring opstellen: 'Dat geeft ons rust.' 

In de studio een gesprek met Bert Keizer, voormalig verpleeghuisarts en nu werkzaam bij de Levenseindekliniek.

EenVandaag sprak Frans van Gooswilligen eerder. Kijk de items hieronder terug: