Vorige maand werd het nog eens benadrukt in een zogenoemde handreiking van het Ministerie van Volksgezondheid: dementerenden kunnen ook in aanmerking komen voor euthanasie als zij niet meer wilsbekwaam zijn. Tot nu toe werkten artsen alleen mee aan euthanasie als een dementerende nog verbaal of non-verbaal kon aangeven dat hij echt niet meer wilde leven.

Met de handreiking wil minister Schippers de euthanasiewet en de ruimte die die biedt verduidelijken. Dementerenden kunnen ook in een later stadium euthanasie krijgen, als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet de patiënt eerder een wilsverklaring (schriftelijk euthanasieverzoek) hebben opgesteld.

Die patiënt moet er bovendien regelmatig met een arts over hebben gesproken. Ook moeten er signalen zijn van ondraaglijk of uitzichtloos lijden. Dat kan zich uiten in benauwdheid, pijn, maar ook in angsten of agressie.

Hoe denken huisartsen over deze nieuwe handreiking? Zijn zij überhaupt bereid tot euthanasie bij dementie? En hoe staan ze er tegenover als hun patiënt al verder gevorderd dement is en dus niet meer weet waar het over gaat?

EenVandaag deed onderzoek onder 540 huisartsen. Twee van hen doen uitgebreid hun verhaal, Ad de Boer uit Valkenswaard en Eric Boerop uit Almere.

Radio EenVandaag

In Radio EenVandaag spreken we huisarts en scen-arts Herman Suichies en presenteert Marielle Koekenbier van het Een Vandaag Opiniepanel de uitkomst van het onderzoek onder huisartsen.