Imams die prediken tegen Europese waarden moeten op een Europese zwarte lijst komen. Op die manier kunnen Europese landen elkaar op de hoogte houden en de haatpredikers beter in de gaten houden. Dat stellen leden van de Europese adviescommissie.

Organisaties die de rechtstaat ondermijnen en de westerse samenleving verwerpen moeten streng in de gaten gehouden worden. Dat stelt de adviescommissie van het Europees Parlement die kijkt naar de kwaliteit van anti-terreur maatregelen in Europa.

De commissie vindt het prediken van waarden die niet stroken met de Europese waarden gevaarlijk. Jeroen Lenaers (CDA), vice-voorzitter van de commissie: “We moeten ophouden naïef te zijn over extremisten die de rechtsstaat ondermijnen en onze samenleving verwerpen. Lidstaten zijn nu nog te vaak afhankelijk van incidentele informatie-uitwisseling over dit soort predikers. Dat is onvoldoende om de verspreiding van radicale interpretaties van de islam in Europa tegen te gaan.”

Europees Islamitisch Instituut

Om te komen tot een islam die wel de Europese, westerse waarden onderschrijft moet er volgens de opstellers van het rapport een netwerk van dit soort moskeeën komen. Een Europees Islamitisch Instituut zou hierbij bij kunnen helpen door het geven van adviezen. Ondertussen moeten rondreizende haat-imams beter in de gaten worden gehouden. Meerdere daders van aanslagen in Europa zijn geïndoctrineerd door radicale moslimgeestelijken. Lenaers: “Lidstaten zijn nu nog te vaak afhankelijk van incidentele informatie-uitwisseling over dit soort predikers. Dat is onvoldoende om de verspreiding van radicale interpretaties van de islam in Europa tegen te gaan.”

Wat is een haatimam?

Imam Yassin Abouyalaa uit Den Haag is voorstander van alle maatregelen die de veiligheid bevorderen. Hij vraagt zich af wanneer je een prediker bent en wanneer een haatimam. “Dat moet je goed omschrijven." Een beroep op Europese waarden is volgens hem niet genoeg. “Vrijheid van religie en vrijheid van meningsuiting zijn ook Europese waarden.”

Abouyalaa ziet ook dat landen imams verschillend inschatten. "In het ene land ben je een haatimam, in het andere niet.” Hij pleit voor een duidelijke definitie op basis van alle Europese waarden.