De wetgeving waarmee het aantal nevenfuncties voor bestuurders drastisch ingeperkt moet worden, wordt door de Eerste Kamer op de lange baan geschoven. Dat stelt een meerderheid van SP, PvdA, PVV en GroenLinks in EenVandaag.

De partijen verwijten de Eerste Kamer wetgeving te traineren door een omstreden wetsvoorstel over de inperking van het aantal nevenfuncties te weigeren in stemming te brengen. Het wetsvoorstel –goedgekeurd door de Tweede Kamer- wacht inmiddels anderhalf jaar op stemming. Hero Brinkman in EenVandaag: “Het is het enige machtsmiddel dat de Eerste Kamer heeft, namelijk traineren, niets is erger dan de wil van volk niet uitvoeren en dat is wat deze Eerste Kamer doet. Er is een complete cultuur van belangenverstrengeling in de Eerste Kamer.” Die belangenverstrengeling door de vele nevenfuncties van Eerste Kamerleden is volgens de kamermeerderheid de reden voor de vertraging.

SP Kamerlid Ewout Irrgang kreeg in december 2009 een kamermeerderheid voor de wettelijke inperking van het aantal nevenfuncties tot maximaal vijf. Ook Irrgang is gefrustreerd dat het wetsvoorstel nog niet door de Eerste Kamer is. “Deze manier van handelen is ongrondwettig, ondemocratisch en sowieso onbehoorlijk. Dat deze mensen met vele nevenfuncties in de Eerste Kamer zitten en het wetsvoorstel dat dit probeert te beperken tegenhouden, dat is een illustratie van het probleem wat moet worden opgelost”, aldus Irrgang.

PvdA, PVV, SP en GroenLinks vermoeden dat belangenverstrengeling door Eerste Kamerleden met hun vele nevenfuncties verantwoordelijk is voor het nog niet in stemming brengen van het wetsvoorstel. Ed Groot (PvdA) hoort dat “men met het amendement in de maag zit, bestuurders zullen een groot aantal functies moeten neerleggen en dat valt niet goed.”

De Eerste Kamer reageert geïrriteerd op de beschuldiging dat zij de wetgeving zou traineren en vertragen. Rob van de Beeten, voorzitter van de vaste commissie voor justitie die het wetsvoorstel in stemming moet brengen, is boos: “Dat is pertinent onjuist en buitengewoon onvriendelijk aan het adres van de Eerste Kamer. De feiten zijn anders, wij traineren niet, we wachten gewoon op het antwoord van de regering, van het ministerie van Justitie. Ik vind het echt onjuist dat collega’s in de Tweede Kamer de indruk wekken dat vanwege belangenverstrengeling de Eerste Kamer bezig zou zijn om wetsvoorstellen op te houden.”

Eerste Kamer onder vuur

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.