Het is de laatste dagen een brandende kwestie: het paasvuur. Verschillende milieuorganisaties roepen op tot het afschaffen van deze eeuwenoude traditie. Stichting Houtrookvrij stelt dat paasvuren een gevaar zijn voor de gezondheid. Op de website schrijft de stichting zelfs dat bij één paasvuur net zoveel schadelijke stoffen worden uitgestoten als bij een vrachtwagen die 1700 keer de wereld rondrijdt.

"Toen ik het las, geloofde ik haast niet dat bij een paasvuur zoveel fijnstoffen vrijkomen", vertelt Michiel van der Molen, universitair docent luchtkwaliteit aan de Wageningen Universiteit. Van der Molen pakte de calculator erbij en sloeg aan het rekenen: "Uiteindelijk bleek ik tot mijn eigen verbazing op dezelfde getallen uit te komen."

Astma-aanvallen nemen toe door paasvuren

De fijnstoffen die vrijkomen bij een paasvuur zijn zeer schadelijk. "Bij een paasvuur komen roet, koolmonoxide en -dioxide vrij. Die stoffen zijn niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor de gezondheid. Tijdens een paasvuur neemt de kans op astma-aanvallen bijvoorbeeld toe." Tegelijkertijd moet het gevaar van de traditie niet overschat worden, vindt Van der Molen: "Uiteindelijk is het maar één dag in het jaar, we moeten het ook niet overdrijven."

Ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rekende na of de bewering van Stichting Houtrookvrij klopt: "Uit onze berekeningen blijkt dat er bij een paasvuur ongeveer net zoveel fijnstoffen vrijkomen als bij een vrachtwagen die 1700 keer de wereld rondrijdt," aldus Joost Wesseling van het RIVM. Wesseling houdt wel de nodige slagen om de arm: "Je weet niet precies hoe hoog de temperatuur is, hoeveel hout erin zit, hoeveel zuurstof erbij komt. Dat zijn zaken die bij een paasvuur moeilijk te controleren zijn."

Kijk en lees meer

Onderzoek naar paasvuren

Desondanks lijkt de bewering te kloppen, tot opluchting van Stichting Houtrookvrij: "En dan te bedenken dat er meer dan honderd paasvuren waren afgelopen weekend. We hopen dat het RIVM nu onderzoek gaat doet naar de schadelijkheid ervan," aldus een woordvoerder. Het RIVM meldt in een reactie alleen een onderzoek te zullen starten als het Ministerie van Infrastructuur en Milieu daar opdracht toe geeft.