Met man en macht wordt in de Duitse stad Halle gevochten tegen het wassende water. Honderden vrijwilligers pogen de schade zoveel mogelijk te beperken. In 400 jaar heeft de rivier Saale -die door de stad stroomt- nog nooit zo hoog gestaan. 

 Bewoners in de oude binnenstad moeten vandaag hun huizen verlaten om elders onderdak te vinden. Gevreesd wordt dat de schade net zo groot is als in 2002. Toen werd de stad ook al getroffen door heftige overstromingen.

De angst bestaat dat de verzekeringsmaatschappijen moeilijk gaan doen. Na 2002 hebben verscheidene verzekeringsbedrijven eenzijdig hun contracten met klanten opgezegd. Deze klanten hebben hun belangen later met moeite bij andere verzekeringsinstanties ondergebracht. Gevreesd wordt dat de verzekeringen particulieren en bedrijven wonend en werken in de zogenoemde risico-gebieden in de toekomst niet meer willen verzekeren.  

Luchtbeelden overstromingen Grimma