Als de extreme droogte nog een maand of langer aanhoudt, dan is de kans op een dijkdoorbraak zeer groot. Vooral de vele veendijken in het lage westen lopen het gevaar door uitdroging te scheuren. EenVandaag bezoekt een van de verzakte dijken die te lijden heeft onder de droogte.

De waterschappen waarschuwen in de uitzending dat er meer geld moet komen als we de dijken in sneller tempo willen upgraden, zoals de Deltacommissie Veerman eerder adviseerde. Dat kan niet alleen uit de waterschapsgelden betaald worden.

Door de aanhoudende droogte besloot het Waterschap Vallei & Eem dat boerenbedrijven ten noorden en oosten van het Valleikanaal niet langer water mogen pompen uit beken en sloten. Het verbod is voor vier weken ingesteld.

Droogte sluipmoordenaar voor dijken