Verzakte grafstenen en ondergelopen graven: extreme regenval zorgt voor problemen op begraafplaatsen. Om schade door wateroverlast te voorkomen moeten begraafplaatsen maatregelen nemen. "Soms staat er water in een graf als iemand begraven moet worden."

"Zo extreem als dit heb ik nog nooit meegemaakt." Gerie van Weert, beheerder van een begraafplaats in Eindhoven, wijst naar een rij verzakte grafstenen. Hij is al bijna 20 jaar beheerder van begraafplaatsen. Door de vele regenval van afgelopen maanden spoelde de grond om de graven weg, waardoor ze verzakken.

'Water in graf voor begrafenis'

De afgelopen weken werkte hij hard aan het beperken van de schade. Want niet alleen boven de grond richt water schade aan, ook onder de grond is het een probleem. "Soms ligt er water in een graf als iemand begraven moet worden", vertelt Van Weert. "Voordat we een kist laten zakken, pompen we dan eerst het water eruit. We hebben er alles aan gedaan om de overlast voor de bezoekers te beperken."

"Voor de nabestaanden is het helemaal niet plezierig", zegt hij. "Die komen kijken en zien dan dat een steen is omgevallen. Dat is voor die mensen verschrikkelijk. Wij worden dan aangesproken en we leggen uit wat we gaan doen. Sommige mensen hebben er erg veel moeite mee."

Gevolgen van klimaatverandering

De problemen door wateroverlast spelen op meer begraafplaatsen, ziet Igle Weidenaar van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. "Klimaatverandering en zeker overvloedige regen zoals die van de laatste maanden, hebben invloed op begraafplaatsen. Het regenwater zakt en neemt klei- en zanddeeltjes mee."

"En een graf dat nog niet zo oud is, klinkt in. Dat is een natuurlijk proces", legt hij uit. "En dan is het natuurlijk heel vervelend als je als nabestaande bij een graf komt en ziet dat het zand zover is weggespoeld en dat je onder het grafmonument door kunt kijken. Indirect hebben de begraafplaatsen zeker ook te maken met de gevolgen van klimaatverandering."

Bekijk ook

Niet op alle begraafplaatsen

"Maar het is niet zo dat er een groot probleem is op alle begraafplaatsen in Nederland", maakt Weidenaar duidelijk. "Het is pas een probleem voor een begraafplaats als het grondwater structureel stijgt, dan moeten ze maatregelen nemen."

Bij een te hoog grondwaterpeil kunnen begraafplaatsen niet meer voldoen aan het Besluit op de Lijkbezorging. "Want bij een nieuw graf moet de onderste kist minstens 30 centimeter boven de hoogste gemiddelde grondwaterstand liggen", legt hij uit.

'Droge grond voor nodig'

Die droge ruimte van 30 centimeter is nodig, zegt Martijn van Randwijk van ingenieursbureau Kybys, dat begraafplaatsen die met wateroverlast kampen helpt. "Die ruimte is er om voor te zorgen dat het lijk 'in den droge' kan ontbinden."

"Daar is droge grond voor nodig", vertelt Van Randwijk. "Af en toe water is niet erg, het zou zelfs nog bevorderlijk kunnen werken in de ontbinding." Maar permanent onder water is volgens hem onwenselijk, dan krijg je geen goede ontbinding. "Het Besluit op de Lijkbezorging komt eigenlijk voort uit milieuhygiëne: om ziektes te voorkomen moet een stoffelijk overschot goed en vlug ontbinden en dat kan niet als het in het grondwater ligt."

Bekijk ook

Onder NAP of langs de rivieren

Volgens Van Randwijk zijn het voornamelijk de begraafplaatsen die onder Normaal Amsterdams Peil (NAP) of langs de rivieren liggen die last hebben van een te natte grond. "Omdat daar soms extreem hoge waterstanden optreden die doorwerken in het waterpeil."

Ook op veengronden kan dit probleem voorkomen, vervolgt hij. "Waar het waterpeil is verlaagd in verband met de aanleg van infrastructuur en landbouw", vertelt hij. Terwijl die grond volgens hem juist nat moet zijn: "Anders klinkt de bodem in. Dat is slecht voor graven, die zakken naar beneden."

info

Besluit op de Lijkbezorging

De regels voor hoe een lichaam wordt begraven zijn vastgelegd in het Besluit op de Lijkbezorging. Bij een graf met twee kisten moet de onderste kist minimaal 30 centimeter boven het hoogste gemiddelde grondwaterpeil in het gebied liggen.

Stijgt het grondwaterpeil of valt er lange tijd veel regen, dan wordt het moeilijker om grafkisten droog te houden. Daarom wordt op sommige begraafplaatsen besloten om nog maar één laag diep te begraven, dus nog maar één kist. En die moet ook droog liggen.

Begraafplaatsen kunnen ook bijvoorbeeld een drainagesysteem aanleggen, om zo het grondwater af te voeren. Andere begraafplaatsen bouwen betonnen grafkelders waar het water niet doorheen komt.

Begraven kan duurder worden

Een begraafplaats die deze maatregelen al heeft genomen is de algemene begraafplaats in Sliedrecht, een dorp dat 2 tot 3 meter onder NAP ligt. "Hier hebben ze een deel van de begraafplaats opgehoogd en een drainagesysteem aangelegd", weet ingenieur Van Randwijk. Hij verwacht dat in de toekomst meer begraafplaatsen zulke maatregelen zullen moeten nemen.

Maar een begraafplaats ophogen kan heel duur zijn, zegt Weidenaar van Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. "Als het een gemeentelijke begraafplaats betreft, dan is het vaak een politieke keuze welke investering gedaan wordt." De gemeente kan de hoge rekening betalen via de grafrechten. "En dan kan het inderdaad zo zijn dat begraven daardoor duurder wordt."

Bekijk ook

'Belangrijk dat het er netjes uitziet'

Volgens begraafplaatsbeheerder Van Weert is het aanleggen van drainage een oplossing die te duur wordt. "De bestaande graven liggen te dicht op elkaar om daartussen pijpen aan te leggen. En ophogen van de begraafplaats is niet te betalen."

Maar hij sluit niet uit dat er in de toekomst mogelijk toch meer nodig is om wateroverlast tegen te gaan. "Misschien als we de komende jaren zien dat de problemen iedere keer terugkomen, dan moeten we meer doen. Het is belangrijk voor de nabestaanden dat de begraafplaats er netjes uitziet."

Zelf verantwoordelijk voor onderhoud

In Eindhoven is een speciaal bedrijf inmiddels begonnen om de verzakte graven weer te herstellen en omgevallen grafstenen weer recht te zetten. Het rechtzetten van de grafstenen moet door de nabestaanden worden betaald.

"Het monument op het graf is het eigendom van de rechthebbende op het graf", vertelt Weidenaar. "Dat is niet het eigendom van de begraafplaats. Dus de nabestaanden zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van de monumenten."

Begraafplaatsen worstelen met extreme regenval: 'Voorkomen dat kisten in water komen te liggen'

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.