Er is al heel veel gezegd over Job Gosschalk, en het grensoverschrijdende gedrag dat hij had tijdens castings voor zijn films. Maar Dominee Gremdaat heeft er geen goed woord voor over hoe deze zaak in de media wordt behandeld. Dát de zaak überhaupt door de media wordt behandeld vindt hij eigenlijk al veel te ver gaan. En daarom neemt hij het op voor Job, in een nieuwe preek op YouTube.