Verzekeraars zullen geen geheimhoudingsbepalingen meer opnemen in schikkingsovereenkomsten met slachtoffers van woekerpolissen. Ook zullen ze zich niet beroepen op dit soort zwijgclausules die zijn afgesloten in het verleden. 

Klanten die ooit ‘onder geheimhouding’ een deal hebben gesloten, mogen dus zelf weten of ze hun overeenkomst met de verzekeraar openbaar maken. Dat blijkt uit een brief van minister Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer.

EenVandaag onthulde het afgelopen jaar meerdere geheime deals tussen verzekeraars en woekerpolishouders. Zo bleek dat diverse verzekeraars met individuele klanten afspraken maakten over fors hogere schadevergoedingen dan waar andere klanten genoegen mee moesten nemen. Consumenten wisten op die manier tot wel honderd keer meer aan compensatie binnen te slepen dan hen aanvankelijk was aangeboden.

En onlangs legde EenVandaag bloot dat verzekeraar a.s.r., voor 100% eigendom van de staat, een selecte groep woekerpolisbezitters heeft afgekocht. Zij kregen een schikking aangeboden waarin zij tot duizenden euro’s meer compensatie kregen dan andere klanten met eenzelfde polis.

De Consumentenbond en claimorganisaties als Wakkerpolis hebben steeds schande gesproken van dit soort geheime deals. Verzekeraars vergroten daarmee de rechtsongelijkheid tussen klanten, stelden ze. En bovendien zouden verzekeraars proberen voor hen nadelige jurisprudentie te ontlopen, waarmee andere klanten met een woekerpolis hun voordeel zouden kunnen doen.

Volgens Dijsselbloem hebben verzekeraars toegezegd geen geheimhoudingsclausules meer op te nemen in schikkingsovereenkomsten, en ook geen stappen te nemen tegen klanten die een geheime schikking uit het verleden openbaren. "Ik zie dat als een positieve stap in het proces om het vertrouwen van klanten in de sector te herstellen", aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

A.s.r. laat aan EenVandaag weten al sinds een jaar geen geheimhoudingsbepalingen in schikkingen op te nemen. Maar klanten met wie zo’n deal wordt gesloten wordt wel nog steeds om 'vertrouwelijkheid' gevraagd. Volgens de verzekeraar is dat nodig 'om onjuiste verwachtingen en verwarring' bij andere klanten te voorkomen.

OPROEP: Heeft u in het verleden een schikking onder geheimhouding getroffen met uw verzekeraar en wilt u deze nu openbaar maken? Mail dan naar:jan.salden[at]eenvandaag[dot]nl