Het gaat slecht met de weidevogels in Nederland. Door de efficiënte landbouw neemt de soortenrijkdom af. Om in de wereld van morgen ook nog een mooi divers landschap te houden, moet het roer om.

Dat betoogt ecoloog dr. Raymond Klaassen van de universiteit Groningen in de rubriek 'De wereld van morgen'.

"Insecten en vogels lijden onder de intensieve landbouw", aldus Klaassen. "Door de soortenrijkdom terug te brengen zal ook de bodem minder uitgeput worden. Dat noemen we Natuurintensieve landbouw."

"De sleutel hiervoor ligt niet bij de boeren", zegt Klaassen. "Die zitten vast in het systeem van productie." Klaassen denkt eerder aan consumenten 'die bereid moeten zijn om iets meer te betalen voor hun voedsel.'