Chinees wordt een officieel examenvak. Dat zegt staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) tegen EenVandaag. Sinds 2010 loopt er een examenpilot Chinees voor het vwo op negen scholen. Deze pilot is bijna afgelopen en is zo succesvol dat het ministerie van Onderwijs besloten heeft om Chinees als volwaardig eindexamenvak te erkennen.

Scholieren op het vwo kunnen in de toekomst Chinees kiezen als verplichte tweede vreemde taal (naast Engels) in plaats van bijvoorbeeld Frans of Duits. Dat geldt alleen voor middelbare scholen die de taal ook aanbieden. Op dit moment zijn dat er dertig, de verwachting is dat dat aantal nog toeneemt. Scholen worden niet verplicht om het vak aan te bieden.

Staatssecretaris Dekker:

'De pilot blijkt een succes te zijn. Leraren en leerlingen zijn enthousiast en dat leidt ertoe dat we hier op het ministerie zeggen dat Chinees heel goed een officieel examenvak kan worden op het vwo, voor de scholen die het willen geven.'

Wereldwijd spreken 1,3 miljard mensen Chinees, en met de groeiende economie in dat land groeit de behoefte aan Chineestaligen in Nederland.

EenVandaag bezoekt het gemeentelijk gymnasium in Hilversum, dat destijds het voortouw nam. Op deze middelbare school werd het vak Chinees al in 2005 geïntroduceerd en ook deed de school mee aan de landelijke pilot. 

Dekker: Chinees wordt examenvak