Laagopgeleide mensen werken langer en genieten gemiddeld 5 jaar minder van hun pensioen dan hoogopgeleiden. Dat verschil wordt volgens het CBS alleen maar groter. "In de dure wijk waar ik rij kunnen ze met vroegpensioen", zegt buschauffeur Tijs de Vries.

De Vries rijdt voornamelijk door Dubbeldam, een wijk in Dordrecht. "Daar stappen mensen al niet zo snel in de bus. Er staan huizen van een half tot anderhalf miljoen. Ik spreek regelmatig mensen die met vroegpensioen gaan. Wat dat kunnen ze zich veroorloven. Ik zal moeten werken tot mijn pensioengerechtigde leeftijd."

Invalide vader, dus niet studeren

Het komt er dus op neer dat laagopgeleiden langer meebetalen aan een pensioen waar ze korter van kunnen profiteren dan hoogopgeleiden. Volgens De Vries heeft dat met afkomst te maken. "Je zit in een bepaald milieu. Mijn vader had ook een zwaar beroep en werd vroeg invalide. Ik kon wel gaan studeren, maar voelde de noodzaak om een bijdrage te kunnen leveren aan mijn familie. Dat was belangrijker dan doorleren."

Daar komt bij dat het werk van lageropgeleiden doorgaans zwaarder is. "Rijden op een bus is fysiek en onregelmatig werk, het is zittend en je hobbelt de hele dag. Dat heeft invloed op je gezondheid. Mijn tussenwervels zijn helemaal versleten", zegt De Vries die momenteel thuis zit met een hernia.

Lees ook

Snackbar en sigaretten

Als één van de verklaring voor de kloof in levensverwachting noemt het CBS levensstijl. Zaken als roken, overgewicht, ongezond eten komt bij mensen met een lager opleidingsniveau vaker voor dan bij mensen met een hoger opleidingsniveau, zegt het CBS. Ook dat hangt sterk af van je omgeving, volgens Tijs de Vries: "Bij ons thuis werd stevig gerookt. Dat was normaal. De sigaretten stonden gewoon op tafel."

Ook op de werkvloer heeft dat zijn weerslag. De Vries: "Je merkt dat er soms een sfeer is van van 'je gaat mij niet opleggen hoe ik ga leven.' Ook op ons werk is wel even geprobeerd de snoepautomaat te vervangen door appels. Dat was snel weer van tafel." Overigens benadrukt de buschauffeur dat een gezonde levensstijl niet altijd een keuze is. "Het wordt allemaal aangeprezen, maar het moet wel betaalbaar zijn. Dat is vaak niet het geval."

Tv-reportage: Het verschil in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden neemt toe. Buschauffeur Tijs vindt het oneerlijk dat hij minder lang van zijn pensioen kan genieten.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.