Het akkoord dat VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hebben gesloten kan rekenen op brede steun van kiezers : 69 procent is positief.

Dat blijkt uit onderzoek onder 14.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. De achterban van de deelnemende partijen staat zelfs massaal achter de overeenkomst.

PvdA-achterban kritisch

PvdA-kiezers zijn verdeeld over de beslissing van Diederik Samsom om niet mee te onderhandelen. De grootste groep stemmers (49 procent) vindt het geen goede keuze van de PvdA, 40 procent wel. Bijna één op de drie PvdA-stemmers (31%) vindt dat de PvdA het partijbelang heeft laten gelden boven het landsbelang en vreest dat het de partij stemmen zal kosten. 65 Procent van de PvdA-stemmers staat achter het akkoord.

De GroenLinks-achterban is zeer positief over de beslissing van de partij om wel deel te nemen aan de onderhandelingen: 87 procent steunt Jolande Sap in die keuze.

Steun voor voorstellen

Veel bezuinigingen en hervormingen in het akkoord kunnen op dit moment rekenen op steun van kiezers: de verhoging van het hoge btw-tarief (54% voor), een versnelde verhoging van de AOW-leeftijd (68% voor), het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek voor aflossingsvrije hypotheken (80% voor), het versoepelen van het ontslagrecht (56% voor) en het instellen van de nullijn voor ambtenaren (73% voor).

Kiezers hebben wel moeite met bezuinigingen op de zorg, het aanpakken van het reiskostenforfait en het besluit om de belastingschijven (eenmalig) niet aan te passen aan de inflatie.

Terugdraaien bezuinigingen

64 Procent van de deelnemers is blij met de beslissing om de basisbeurs voor studenten niet te vervangen door een leenstelsel. Ook de extra investering van 200 miljoen in een duurzame economie (64% voor) valt goed. Het besluit om de geplande bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking terug te draaien valt minder goed: 60 procent van de deelnemers vindt terugdraaien een slechte zaak.

PVV-stemmers zijn in krappe meerderheid (51%) tegen het akkoord. De achterban van de SP is verdeeld: 43 procent vindt het een goede zaak, 42% niet.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden ruim 14.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats op 27 april 2012.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2010.