Ziekenhuizen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer zijn vanaf morgen verboden gebied als je een boerka of andere gezichtsbedekkende kleding draagt. Toch lijkt handhaving van het verbod een moeilijke zaak te gaan worden.

CDA-Kamerlid Harry van der Molen noemt dat 'van de gekke'. Verschillende instanties hebben laten weten dat handhaven van het verbod geen prioriteit heeft. "Maar de wet is de wet en die dient gehandhaafd te worden", zegt Van der Molen. Hij gaat dat, namens zijn partij, voorleggen aan minister Grapperhaus van Justitie.

Deze instanties handhaven niet

Het verbod geldt vanaf morgen, maar dat betekent niet dat het gehandhaafd wordt. "Het is niet de bedoeling dat de politie in allerlei instellingen zelfstandig gaat controleren", liet de politie weten aan Nieuwsuur. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam gaf al aan haar politiemensen liever anders in te zetten. Dezelfde geluiden gaan op in Rotterdam en Utrecht.

Ziekenhuizen hebben ook aangekondigd het verbod aan hun laars te lappen. Met of zonder boerka, als iemand medische hulp nodig heeft, krijgt zij die. Heeft het verbod met zoveel weerstand wel zin?

CDA-Kamerlid Harry van der Molen reageert in de studio op het aankomende boerkaverbod: 'Het moet gehandhaafd worden'
info

Het boerkaverbod

De 'wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding', bekend als het boerkaverbod, geldt op plekken waar mensen elkaar moeten kunnen herkennen. Boerkadraagsters mogen geen overheidsgebouwen in, geen medische- en onderwijsinstellingen bezoeken, en geen gebruik maken van het OV. Het dragen van een integraalhelm, bivakmuts of nikab is ook verboden. Op een overtreding staat een boete van 150 euro.

OV kan hooguit 'dat mag niet' zeggen

Wel of geen handhaving: de wet gaat op 1 augustus in. Pedro Peters voert het woord namens het Openbaar Vervoer in Nederland. OV-personeel gaat boerkadragers de toegang tot het openbaar vervoer niet weigeren, vertelt hij. "Medewerkers van het OV kunnen tegen de dame in boerka alleen zeggen 'dat mag niet'. Verder niets, want alleen de politie heeft het recht te handhaven."

"Wij kunnen reizigers op grond van het boerkaverbod niet weigeren", vertelt Pedro Peters.

"Wij hebben een wettelijke vervoersplicht. Als iemand betaald heeft, hoe hij er ook uitziet, moeten wij hem vervoeren." Peters vertelt dat medewerkers wel de instructie hebben gekregen om te registreren als er iemand met gezichtsbedekkende kleding toch instapt omdat het ministerie wil weten hoe vaak dit gebeurt. "Het gebeurt heel weinig dat er reizigers zijn met gezichtsbedekkende kleding", vertelt Peters. "En in de praktijk was dat nooit lastig."

Lees ook

Van der Molen: 'Meer bevoegdheid voor personeel'

Of het aanspreken van vrouwen in boerka wél gaat gebeuren, verschilt volgens Peters per situatie. "De medewerker moet ter plaatste een inschatting maken of hij of zij dat doet. Dat kan liggen aan de directie omstandigheden: is het druk of of chaotisch in de trein, dan gebeurt het waarschijnlijk niet. Is er de mogelijkheid dan zal het wel gebeuren."

CDA-Kamerlid Harry van der Molen vindt dat vervoersbedrijven, zoals de NS, hun reglementen moeten veranderen. "Mensen die zwartrijden mogen ook het OV uit worden gezet. Het personeel moet meer bevoegdheden krijgen. Zo kunnen ook mensen die zich niet aan deze wet houden uit het OV worden verwijderd."