Biologische melkveehouders vinden het niet rechtvaardig dat zij onder het fosfaatrechtenstelsel vallen. Deze wet beoogd het mestoverschot in Nederland te beperken door het aantal koeien dat een boer mag houden te verbinden aan fosfaatrechten. Maar de biologische melkveehouders zijn niet de veroorzakers van het mestoverschot, vinden ze.

Aan biologische mest is volgens de boeren zelfs een tekort. Bovendien brengt een biologische melkveehouder minder mest op het land dan de gangbare boer. Het is voor de biologische boeren dan ook onverteerbaar dat er in de wet geen onderscheid gemaakt wordt tussen biologische en gangbare landbouw. Bavo van den Idsert van brancheorganisatie Bionext vergelijkt het met verkeersboetes. "Als de helft van de weggebruikers te hard rijdt en een bekeuring zou krijgen, is het nu net alsof de boetes niet naar diegenen die te hard rijden gaan, maar collectief naar alle weggebruikers."

Groei biologische sector afgeremd

Om deze gang van zaken te veranderen hebben de biologische melkveehouders bij het Ministerie van Landbouw gevraagd om een vrijstelling van het fosfaatrechtenstelsel. Niet alleen omdat deze volgens de boeren onrechtvaardig is, maar ook omdat de wet de groei van de biologische sector remt. En dat terwijl de vraag naar biologische melk volgens Bionext, de brancheorganisatie van de biologische sector, alleen maar toeneemt.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.