Verhitte discussies in Spanje waar het parlement deze dagen beslist of het graf van oud-dictator Franco opgegraven en verplaatst moet worden. Zijn stoffelijk overschot ligt nu in de basiliek van de Vallei der Gevangenen. Nabestaanden van slachtoffers van het Franco-regime vinden het onverdraaglijk dat nog steeds op dagelijkse basis bewonderaars bloemen komen brengen naar het graf.

Maar ook in Nederland is er vaak onrust geweest over graven. Bijvoorbeeld over de laatste rustplaats van Keizer Wilhelm de Tweede, die na de Eerste Wereldoorlog vluchtte naar huize Doorn, en daar ook zijn laatste rustplaats vond in 1941. Tot op de dag van vandaag wordt erover gediscussieerd of de Keizer niet beter in Duitsland begraven kan worden. Een gesprek met Wim Cappers, funerair historicus.