Baggerbedrijven zitten met de handen in het haar. Doordat in heel Nederland giftige stoffen in de bodem zijn gevonden, ligt het werk helemaal stil. Maar niet baggeren levert problemen op voor de waterhuishouding.

Of het nu om dijkversterking, bouwprojecten of baggerwerk gaat, alles wat met grond te maken heeft, loopt flinke vertraging op of is zelfs helemaal stilgelegd. Grote schuldige is de giftige stof PFOS/PFAS. "Gevaarlijk", noemt toxicoloog Martin van den Berg het stofje. Maar baggeraar Richard Velis vindt dat de overheid overdreven reageert.

Richard Velis: "Als de haarvaten van je stelsel dichtslibben, dan hebben we een groot probleem. Dan krijg je echt gevaarlijke situaties in Nederland."

Rechtstreekse overval

Elk schepje zand dat wordt verplaatst, moet per 1 oktober worden onderzocht op de aanwezigheid van PFOS/PFAS, een giftige chemische stof die in veel consumentenproducten voorkomt. Wordt de stof aangetroffen, ook in kleine hoeveelheden, dan wordt het zand afgekeurd voor hergebruik in natuur en landbouw.

Baggeraar Richard Velis ziet het met lede ogen aan. "Door alles op slot te gooien is dit een rechtstreekse overval. Lopend werk is van de ene op de andere dag stilgelegd. Het neigt naar een overdreven reactie."

Kinderen kwetsbaar

Toxicoloog Martin van den Berg ziet dat anders. "Het is terecht dat de overheid streng is op verdere verspreiding. Via het water kunnen stoffen in onze voedselketen terechtkomen. Ze hopen dan op in ons lichaam, wat kan leiden tot te hoge concentraties. Met name kinderen zijn dan extra kwetsbaar."

Lees ook

Van den Berg wijst hierbij op onderzoek waaruit blijkt dat vaccinaties bij kinderen minder effectief werken, waardoor een deel van de kinderen kwetsbaar is voor kinderziektes. "We moeten daarom voorzichtig zijn met waterbodems weghalen, want daarmee verspreid je de stoffen."

Martin van den Berg: "Het gevaar is dat de gehaltes die nu al in het milieu zitten, er bij kinderen toe kunnen leiden dat vaccinaties minder effectief werken."

Gevaarlijke situaties bij slechte waterafvoer

Velis op zijn beurt wijst op de gevaren die het stilleggen van waterwerken met zich meebrengen. "Als de haarvaten van ons waterstelsel dichtslibben hebben we een groot probleem. Dan ontstaan er gevaarlijke situaties, daar is niet bij stilgestaan."

Hij schetst een aantal problemen: "Het kan gevolgen hebben voor waterhuishouding, voor de afvoer in de stad, voor bewoners aan het water. Als je niet snel kunt afvoeren, krijg je wateroverlast. En met onvoldoende water binnen heb je misschien een nog groter probleem, vooral voor het grondwater."

'Voorkeur aan volksgezondheid'

Velis voorziet een nieuwe crisis "Veel civieltechnische werken vallen stil. Dit gaat de bouw gigantisch raken en bedrijven komen in heel grote problemen. PFOS/PFAS gaat alle sectoren raken. En het einde is niet in zicht."

Van den Berg snapt het dilemma, maar ziet liever dat we stukken slib op hun plaats kunnen laten. "We moeten voorkomen dat het zich verder verspreidt of dat het via de voedselketen wordt opgenomen door de mens, met name door kinderen. Als het gaat om werkgelegenheid en bouwen of volksgezondheid, dan geef ik de voorkeur aan volksgezondheid."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.