De Gemeente Amsterdam maakte gisteren bekend te gaan experimenteren met een speciale tijdelijke opvanglocatie voor misdragende asielzoekers. Op deze locatie in Amsterdam-West, zal een strenger regime gelden dan in een regulier AZC. Een “mooi begin,” aldus burgemeester Heijmans van Weert, “maar uiteindelijk moet je ze terugsturen naar de landen van herkomst.” Heijmans trok eerder aan de bel vanwege overlast veroorzakende asielzoekers. 

In het reguliere AZC is het aan de orde van de dag: overlast veroorzakende asielzoekers. Pesterijen, vernielingen, agressie, homohaat of het veelvuldig overtreden van de huisregels. Daar moet met de Extra Begeleidings- en Toezichtlocatie (EBTL) een einde aan komen. Deze maatregel is bedoeld voor vreemdelingen die in een regulier asielzoekerscentrum overlast veroorzaken. Naar verwachting opent in september van dit jaar het eerste ‘aso-AZC’ van Nederland, waar plaats is voor 50 personen die er maximaal drie maanden mogen verblijven.  

Veiligheid

De maatregel wordt getroffen om een veiligere omgeving te creëren voor medewerkers en bewoners van asielzoekerscentra. Daarbij wil Ministerie van Veiligheid en Justitie een duidelijk signaal afgeven aan overlastgevende asielzoekers dat wangedrag niet wordt getolereerd. Met regelmaat wordt er melding gemaakt van bedreigingen of discriminatie op basis van godsdienst of geaardheid in AZC’s. Asielzoekers die zich niet meer veilig voelden ontvluchtten het AZC, terwijl de overlastveroorzaker daar bleef wonen. 

Sobere opvang met streng regime

De misdragende asielzoekers krijgen een streng en sober regime met een verplicht dagprogramma gericht op gedragsaanpassing. De bewoners hebben te maken met strengere huisregels maar mogen wel de locatie verlaten. Er is sprake van een avondklok, dagelijkse meldplicht, corvee en er zullen sport- en groepsactiviteiten worden georganiseerd. Maar opvallend genoeg is afdwingen van deelname niet mogelijk.

Kritiek

Burgemeester Heijmans van Weert heeft veel te maken gehad met overlast veroorzakende asielzoekers. Hij is blij met de maatregel maar wil uiteindelijk dat overlast veroorzakende asielzoekers worden teruggestuurd naar hun land van herkomst en dat dit op rijksniveau geregeld wordt. 

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.