De burgemeester van Weert, Jos Heijmans, is de problemen rond het asielzoekerscentrum in zijn gemeente zat. Hij wil dat Mark Harbers, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, ingrijpt. De laatste weken kwam het regelmatig tot opstootjes in het azc na bedreiging en diefstal van een klein groepje asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning.

“De politie moest in april elke dag minstens één keer met spoed uitrukken naar het azc wegen problemen”, zegt de burgemeester. Hij wil dat Harbers de procedure versnelt om asielzoekers die uit veilige landen komen uit te zetten. 

Diefstal, zakkenrollerij, vechtpartijen en vandalisme

De problemen in Weert zijn niet nieuw. Zo kregen 25 Noord-Afrikaanse ‘asoasielzoekers’ in december 2016 al huisarrest vanwege diefstal, zakkenrollerij, vechtpartijen en vandalisme. Volgens Heijmans gaat het nu om een groep van ongeveer dertig amokmakers. Begin deze week zijn er in totaal acht asielzoekers aangehouden wegens winkeldiefstal, mishandeling en ongeregeldheden, vier zitten er nog steeds vast. 

Hij heeft vanmorgen spoedoverleg gevoerd met de politie, het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en justitie over de situatie. Per direct komen er extra beveiligers op het terrein en hij roept mensen op om aangifte te doen. Daarvoor wordt een extra agent ingezet die de wijkagent assisteert. “Justitie zegt, we kunnen niks doen, er zijn geen aangiftes. Wel, dan zorgen we voor aangiftes. Het wordt tijd dat justitie daadwerkelijk gaat straffen”, aldus Heijmans. 

reactie

Reactie staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid

Het is uiteraard onacceptabel dat asielzoekers misbruik maken van onze asielprocedures en overlast veroorzaken.Vanochtend hebben de betrokken partijen een constructief overleg gehad. Iedereen is het er over eens dat dit zo snel mogelijk moet stoppen. We hebben afgesproken dat we op korte termijn de dossiers van de overlastgevers gaan beoordelen. Per individu wordt bekeken of er vreemdelingrechtelijk dan wel strafrechtelijk actie ondernomen kan worden.

 

Daarnaast zijn er in de afgelopen periode meerdere maatregelen getroffen om de overlast en misbruik van de asielprocedures, tegen te gaan. Zoals:snellere afdoening van (Dublin) procedures minder opvang; - snellere inbewaringstelling; - de beëindiging van de financiële terugkeerondersteuning; - de opening van 2 locaties voor overlastgevende vreemdelingen; - de strafmaat op grond waarvan een asielvergunning kan worden geweigerd is fors naar beneden bijgesteld (dit betekent dat in bepaalde gevallen ook voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraffen en taakstraffen hierbij kunnen worden meegeteld, onder andere in zedenzaken) 

 

We houden vinger aan de pols hoe deze maatregelen in de praktijk uitwerken en houden in de gaten of er aanpassingen noodzakelijk zijn.De realiteit leert overigens dat het probleem nooit geheel opgelost kan worden. Zo is voor gedwongen terugkeer naar een herkomstland medewerking nodig van dat betreffende land.

 

Deze wordt niet altijd verleend. Daarom wordt actief ingezet op verbetering van de relatie met herkomstlanden. Onder meer ter verkrijging van laissez passer waarmee vreemdelingen kunnen terugkeren.

 

Daarnaast zijn de mogelijkheden om vreemdelingen in bewaring te stellen beperkt, mede gelet op Europese regelgeving. Zoals ook aangegeven in het regeerakkoord zetten we erop in om de mogelijkheden voor bewaring in Europees kader te verruimen.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.