Alcoholgebruik kost de Nederlandse samenleving jaarlijks 2,3 tot 2,9 miljard euro. Dat blijkt uit een rapport dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag presenteerde.

Volgens het RIVM blijkt dat alcoholconsumptie meer kost dan oplevert. Zo bedroegen de kosten in peiljaar 2013 ruim 8,1 miljard euro en de baten circa 5,5 miljard euro. De grootste kostenposten zijn het vroegtijdig overlijden van mensen, hogere gezondheidskosten van mensen die ziek worden als gevolg van alcoholconsumptie en productieverliezen voor bedrijven. Daarnaast lopen de kosten voor politie en justitie aardig in de papieren.

Er wordt veel verdiend aan alcohol.  Horeca, detailhandel, producenten en accijnsopbrengsten profiteren van de verkoop. Het RIVM spreekt van een ‘consumentensurplus’, oftewel het plezier wat de consument beleeft aan het nuttigen van alcohol. Nederlanders geven flink geld uit aan alcohol en dit draagt bij aan een gelukzalig gevoel.

Ondanks de positieve effecten van alcohol, verrichtte het RIVM ook onderzoek naar mogelijkheden om de kosten te kunnen drukken. Zo zorgt het verhogen van de accijnzen ervoor dat er minder alcohol wordt genuttigd, de ziektekosten dalen, de arbeidsproductiviteit verbetert en er minder verkeersongevallen plaatsvinden. 

Een andere optie die geld kan opleveren is een algeheel verbod op alcoholreclame. Over een periode van vijftig jaar kan dit 7 miljard euro opleveren. Ook een forse daling van het aantal verkooppunten van alcohol kan leiden tot winst. Als het aantal verkooppunten daalt met 25 procent, zou dat leiden tot een winst van 8 tot 12 miljard euro. 

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.